Europarådet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Europarådet

  Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 46 medlemsstater, hovedsakelig europeiske. Rådets viktigste oppgave er å verne om menneskerettighetene, demokrati og rettsstaten. Dette skjer blant annet gjennom avtaler og konvensjoner. I regi av Europarådet er det forhandlet fram 229 konvensjoner og protokoller (2022) med egne kontrollmekanismer for vurdering av hvordan partene overholder forpliktelsene.

 • Den reviderte europeiske sosialpakt

  Den reviderte europeiske sosialpakt er en pakt som omhandler økonomiske og sosiale rettigheter. Den beskytter dermed menneskerettigheter som utfyller den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), som i hovedsak beskytter sivile rettigheter. I likhet med EMK er sosialpakten utviklet innenfor rammene av Europarådet, men pakten har litt mindre utbredelse blant medlemsstatene og den har heller ikke fått samme betydning i praksis.

  Fra wikipedia

 • Europarådet

  Europarådet er ikke tilknyttet Den europeiske union (EU), og må ikke forveksles med Rådet for Den europeiske union og Det europeiske råd, som begge er organer i EU.Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 46 hovedsakelig europeiske medlemsstater, som har til sammen 800 millioner innbyggere.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Norges delegasjon til Europarådet

  Norges delegasjon til Europarådet i Strasbourg er en norsk utenriksstasjon, som ivaretar Norges interesser overfor Europarådet.

Mer om Europarådet fra Vox Publicas arkiv