Ferdinand Tönnies

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ferdinand Tönnies

  Fra SNL

 • Ferdinand Tönnies

  Ferdinand Tönnies var en tysk sosiolog, professor ved universitetet i Kiel. I årene 1909–1933 var han president i det tyske sosiologforbund, som han grunnla sammen med Georg Simmel, Werner Sombart og Max Weber. Hans faglige hovedverk er Gemeinschaft und Gesellschaft (1887), hvor han på basis av en historisk orientert sosiologi beskriver to samfunnstyper, Gemeinschaft og Gesellschaft.

 • Gemeinschaft

  Gemeinschaft er et sosiologisk uttrykk for tradisjonelle samfunnsformer, med sterke sosiale bånd og avhengigheter mellom individene. Den tyske sosiologen Ferdinand Tönnies (1887) stiller opp Gemeinschaft (fellesskap) som en motsats til Gesellschaft (selskap), som brukes for å beskrive det moderne samfunnet, med svakere bånd og hvor samfunnet i større grad holdes sammen av forretningsmessige transaksjoner (for eksempel ved handel og ulike former for kontrakter).

  Fra wikipedia

 • Erling Kristvik

  Erling Martinson Kristvik (født 30.

 • Ferdinand Tönnies

  Ferdinand Tönnies (født 26.

 • Gemeinschaft

  Gemeinschaft (tysk «fellesskap, samfunn») er i sosiologien en av de to kategoriene for menneskelige forhold (den andre er gesellschaft), introdusert av den tyske sosiologen Ferdinand Tönnies.