FORFATTER

Jostein Gripsrud
Jostein Gripsrud

Professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

http://www.uib.no/personer/Jostein.Gripsrud


13 bidrag

Massemediers dekning av terror

Hvor­dan skal medi­ene dekke ter­rorhan­dlinger og ‑trusler? Forskn­ing tyder på at omfat­tende mediedekn­ing øker ter­ror­fryk­ten i befolknin­gen – og kan øke faren for at poten­sielle ter­ror­is­ter utfør­er nye terrorhandlinger.

 
 
til toppen