Filmproduksjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Filmproduksjon

  Fra SNL

 • filmmusikk

  Filmmusikk er musikk som ledsager framførelsen av film. Betegnelsen omfatter både filmpartituret, originalmusikken skrevet spesielt for en film, og allerede eksisterende musikk brukt i en filmatisk sammenheng. Filmmusikk opptrer oftest som en ekstern kommentar til bildene på lerretet. Den kan enten være en «bakgrunn» som understreker og forsterker filmens emosjonelle og dramatiske innhold, eller utgjøre et hovedelement som akkompagnement til handlingssekvenser som ikke har dialog (for eksempel i filmens åpnings- og avslutningssekvenser).

 • Film i Tyskland

  Den første offentlige filmfremvisning i Tyskland ble holdt i Berlin 1. november 1895 av brødrene Max og Emil Skladanowsky, nesten to måneder før brødrene Lumières i Paris. Men brødrenes patent fikk liten betydning for kinematografiens videre utvikling. Først etter 1910 kom en reell filmproduksjon i gang, da filmmediet begynte å tiltrekke seg regissører og skuespillere fra det rike tyske teatermiljøet.

  Fra wikipedia

 • Filmproduksjon

  Filmproduksjon er navnet på prosessen hvor en film blir produsert.

 • Hollywood

  Hollywood er et distrikt i byen Los Angeles i California i USA. Hollywood har siden tidlig 1900-tallet vært sentral i filmproduksjon, blant annet på grunn av gunstige lysforhold, bedre vær og et mer variert landskap (i forhold til New York).

 • Prosjektor Filmproduksjon

  Prosjektor Filmproduksjon er et frivillig og studentdrevet filmproduksjonsselskap som har base i Trondheim.