Filter bubble

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • filterboble

  Filterboble er en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på internett som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper. En filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Som et resultat av dette vil vi som brukere i stadig økende grad få bekreftet våre egne synspunkt, mens vi samtidig blir utestengt fra informasjon som ikke stemmer med våre egne oppfatninger.

  Fra wikipedia

 • Bowlerhatt

  En bowlerhatt, også kalt bowler og skalk, er en hard herrehatt av filt med rund topp og smal brem.

 • Eli Pariser

  Eli Pariser (født 17.

 • Filterboble

  En filterboble er en effekt som kan oppstå ved at personer får filtrert og sortert bort informasjon på internett fordi de bruker nettsteder som tilbyr individuelt tilpasset innhold.