POLISARIO-kongress i Vest-Sahara

Den 14-18. desember avholdes POLISARIOs kongress i Tifariti i Vest-Sahara.

Det er 4 år siden for­rige kongress, og Raftos­tif­telsen er invitert til å delta på begiven­heten. Som Raftos rep­re­sen­tan­ter sendes 3 del­e­gater som vil overvære del­er av den 5‑dager lange kon­gressen i de frigjorte områ­dene av Vest-Sahara. Stor­parten av Vest-Sahara er fort­satt under marokkan­sk okku­pasjon, noe som har vært til­felle siden 1975.
 
Kon­gressen for Vest-Saha­ras frigjørings­beveg­else, POLISARIO avholdes hvert 3–4. år. Det er ved denne anled­ning at poli­tikken for saharawiene legges. Frigjørings­beveg­elsen og Marokko inngikk i 1991 en våpen­hvile for å få en slutt på kon­flik­ten. Høyt­stående medlem­mer i POLISARIO har imi­dler­tid den siste tiden lansert en mulig ny strate­gi, nem­lig å gripe til våpen og gjenopp­ta væp­net kon­flikt. Dette vil vil debat­teres videre på kon­gressen denne uken.
 
Raftos­tif­telsens del­e­gasjon vil komme tilbake med ytterligere infor­masjon om kon­gressen på nyåret.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen