Forbrukerrettigheter

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Forbrukerrettigheter

  Fra SNL

 • alternativ behandlingsloven

  Alternativ behandlingsloven er en norsk lov som inneholder regler om alternativ behandling av sykdom. Loven har som formål å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling. Loven bestemmer at noen behandlingsformer som hovedregel kun skal utføres av autorisert helsepersonell, som behandling av allment smittsomme sykdommer og alvorlige sykdommer.

 • forbruker

  Forbruker defineres vanligvis som en fysisk person som kjøper en vare eller en tjeneste utenfor næringsvirksomhet eller yrke, der tingen eller tjenesten hovedsakelig er til privat bruk. Denne definisjonen skiller såkalte forbrukerkjøp fra transaksjoner som skjer i næring, for eksempel mellom næringsvirksomheter og andre, juridiske personer eller institusjoner.

  Fra wikipedia

 • Forbruker

  Forbruker defineres vanligvis som en fysisk person som kjøper en vare eller en tjeneste utenfor næringsvirksomhet eller yrke, der tingen eller tjenesten hovedsakelig er til privat bruk.

 • Ola Fæhn

  Ola Reidar Fæhn (født 4.

 • Polen

  Polen, offisielt Republikken Polen, er et land i Sentral-Europa, og grenser i vest mot Tyskland, i sør mot Tsjekkia og Slovakia, i øst mot Ukraina og Belarus, og i nord mot Østersjøen, Litauen og Russland (i form av Kaliningrad-enklaven).