Forbrukerrettigheter

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Forbrukerrettigheter

  Fra SNL

 • alternativ behandlingsloven

  Alternativ behandlingsloven inneholder regler om alternativ behandling av sykdom. Loven har som formål å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling. Loven bestemmer at noen behandlingsformer som hovedregel kun skal utføres av autorisert helsepersonell, som behandling av allment smittsomme sykdommer og alvorlige sykdommer.

 • Forbrukertilsynet

  Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som arbeider med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukerne. Tilsynet har ansvar for det offentlige tvisteløsningstilbudet på forbrukerrettens område og kan mekle i tvister mellom forbrukere og næringsdrivende.

  Fra wikipedia

 • Ola Fæhn

  Ola Reidar Fæhn (født 4.

 • Polen

  Polen (polsk Polska), offisielt Republikken Polen (polsk Rzeczpospolita Polska) er et land i Sentral-Europa, og grenser i vest mot Tyskland, i sør mot Tsjekkia og Slovakia, i øst mot Ukraina og Belarus, og i nord mot Østersjøen, Litauen og Russland (i form av Kaliningrad-enklaven).

 • Ron Paul

  Ronald «Ron» Ernest Paul (født 20.