Fornorsking

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fornorsking

  Fra SNL

 • fornorskingspolitikk

  Fornorskingspolitikk er en betegnelse som brukes om den offentlige politikk som norske myndigheter førte for å assimilere samene og flere minoriteter i det norske samfunnet. I om lag 100 år (fra cirka 1850) var den offisielle norske politikken at samene skulle assimileres i det norske samfunnet. Hovedartikkel: fornorskning Fornorskingspolitikken ble ført ut fra Johan Sverdrups syn at «den eneste redning for lapperne er å absorberes av den norske nasjon».

 • norvagisering

  Norvagisering er det å gi lånord ein stavemåte som følgjer norsk rettskriving. Dette er særleg aktuelt for ord som blir lånte frå eller gjennom språk som brukar det latinske alfabetet, men som har andre rettskrivingsprinsipp, som engelsk og fransk. Ord frå språk som brukar andre skriftsystem, blir i staden transkriberte.Norvagiseringa kan vera spontan, det vil seia gjort av skrivaren sjølv, eller eit resultat av formell språknormering.Allereie i norrønt var det nokså vanleg å norvagisere lånord.

  Fra wikipedia

 • Fornorsking

  Fornorsking har flere betydninger: Fornorsking (kultur), en kulturell assimilasjonsprosess.

 • Fornorsking (språk)

  Fornorsking er prosessen med å finne nye, norske ord for importord i norsk språk.

 • Fornorsking av samer

  Fornorsking av samer er resultatet av det kulturpresset og den aktive norske assimileringspolitikken som det samiske folk, med sin kultur og levesett, opplevde fra den norske staten og majoritetssamfunnet i Norge fra tidlig på 1700-tallet og fram til moderne tid, gjennom kirke, skole og andre virkemidler.