Fornorsking

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fornorsking

  Fra SNL

 • fornorsking

  Fornorsking er en betegnelse på den assimilasjonspolitikken som norske myndigheter drev mot samene og senere også kvenene fra ca. midt på 1800-tallet og frem til 1960-årene.  .

 • Knud Knudsen

  Knud Knudsen var en norsk skole- og språkmann, kjent for sitt arbeid for morsmålsundervisningen og for fornorsking av det dannede talemålet og det dansk-norske skriftspråket. Han er også kalt «bokmålets far» eller «riksmålets far». Knudsen ble adjunkt ved Oslo katedralskole i 1846, og fra 1852 overlærer samme sted. I 1846 tok han opp kampen for å styrke faget morsmål (norsk) på bekostning av latin og gresk, for å gjøre gymnasene ikke bare til forskole for universitetet, men til en høyere allmennskole.

  Fra wikipedia

 • Fornorsking (språk)

  Fornorsking er prosessen med å finne nye, norske ord for importord i norsk språk.

 • Fornorsking av samer

  Fornorsking av samer er resultatet av det kulturpresset og den aktive norske assimileringspolitikken som det samiske folk, med sin kultur og levesett, opplevde fra den norske staten og majoritetssamfunnet i Norge fra tidlig på 1700-tallet og fram til moderne tid, gjennom kirke, skole og andre virkemidler.

 • Norsk språkhistorie (1830–1900)

  I 1830-årene ble språket i Norge et nasjonalt debattemne.