Fremskridtspartiet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fremskridtspartiet

    Fra SNL

  • Fremskridtspartiet

    Fremskridtspartiet er et dansk politisk parti, grunnlagt i 1972 av Mogens Glistrup. Fremskridtspartiet har etter strid og splittelser vært i tilbakegang og falt ut av Folketinget ved valget i 2001, da partiet bare fikk 0,6 prosent av stemmene.Fremskridtspartiet var det første av de høyreorienterte protestpartiene i Norden og et forbilde for dannelsen av Fremskrittspartiet i Norge (Anders Langes Parti).

  • Danmarks samtidshistorie

    Danmarks samtidshistorie er historien fra rundt 1980 og frem til i dag. For historien før 1980, se Danmarks historie .