Fremskridtspartiet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fremskridtspartiet

    Fra SNL

  • Fremskridtspartiet

    Fremskridtspartiet, dansk politisk parti, grunnlagt 1972 av Mogens Glistrup. Partiet stilte til valg første gang i 1973 og fikk 15,9 % av stemmene og 28 mandater i Folketinget. Ved valget 1977 ble partiet Danmarks nest største, men senere gikk partiet sterkt tilbake, ikke minst fordi Glistrup ble dømt for grovt skattesvik. Fremskridtspartiet har etter strid og splittelser vært i tilbakegang og falt ut av Folketinget ved valget 2001, da partiet bare fikk 0,6 % av stemmene.

  • Danmarks samtidshistorie

    Danmarks samtidshistorie er historien fra rundt 1980 og frem til i dag. For historien før 1980, se Danmarks historie .