Holocaust

Holo­caust er en beteg­nelse på nazistenes folke­mord på jødene før og under den andre verdenskrig.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Holocaust

  Holocaust er en betegnelse på nazistenes folkemord på jødene før og under andre verdenskrig. I perioden 1938–1945 ble mer enn seks millioner jøder drept. Jødene selv bruker ofte betegnelsen shoah eller shoa. Veien fram til det som ble folkemordet på jødene var en gradvis prosess. Fra Adolf Hitlers maktovertakelse i Tyskland i januar 1933 til utbruddet av andre verdenskrig i september 1939 ble jødene diskriminert juridisk, økonomisk og sosialt, og forholdene de levde under ble gradvis forverret.

 • Holocaust

  Holocaust er nazistenes forfølgelse og drap på jøder under andre verdenskrig. Holocaust var et folkemord. Det betyr å drepe alle som tilhører en bestemt folkegruppe eller religion. Mellom 1938 og 1945 ble mer enn seks millioner jøder drept av nazistene.Nazistene drepte også romer, homofile og folk med funksjonsnedsettelser..

  Fra wikipedia

 • Ansvar for holocaust

  Ansvar for holocaust har vært debattert og undersøkt siden andre verdenskrig.

 • Holocaust

  Artikkelen handler om forsøket på å utrydde jødene under andre verdenskrig.

 • Holocaustbenektelse

  Holocaustbenektelse omfatter ulike forsøk på å avvise at det foregikk et folkemord på jøder og andre folkegrupper under den andre verdenskrig.

Mer om Holocaust fra Vox Publicas arkiv