Holocaust

Holo­caust er en beteg­nelse på nazistenes folke­mord på jødene før og under den andre verdenskrig.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Holocaust

  Holocaust er en betegnelse på nazistenes folkemord på jødene før og under andre verdenskrig. I perioden 1938–1945 ble mer enn seks millioner jøder drept. Jødene selv bruker ofte betegnelsen shoah eller shoa. Veien fram til det som ble folkemordet på jødene var en gradvis prosess. Fra Adolf Hitlers maktovertakelse i Tyskland i januar 1933 til utbruddet av andre verdenskrig i september 1939 ble jødene diskriminert juridisk, økonomisk og sosialt, og forholdene de levde under ble gradvis forverret.

 • Holocaustbenektelse

  Holocaustbenektelse er påstander om at den «offisielle historien» om Holocaust, folkemordet på de europeiske jødene under andre verdenskrig, er en myte. Holocaustbenektere hevder at Hitler-Tysklands systematiske drap på omtrent seks millioner jøder – blant annet ved hjelp av gasskamre – aldri fant sted..

  Fra wikipedia

 • Holocaust

  Artikkelen handler om forsøket på å utrydde jødene under andre verdenskrig.

 • Holocaust i Norge

  Holocaust i Norge var folkemordet på norske jøder i det okkuperte Norge under andre verdenskrig.

 • Holocaustbenektelse

  Holocaust-benektelse omfatter ulike forsøk på å avvise at det foregikk et folkemord på jøder og andre folkegrupper under den andre verdenskrig.

Mer om Holocaust fra Vox Publicas arkiv