Iraq

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Multinational Force – Iraq

  Multinational Force – Iraq (MNF–I) var en flernasjonal militær koalisjonsstyrke i Irak, 2004–2009, satt inn etter den USA-ledede invasjonen av landet i 2003 og med norsk deltakelse 2003–2005.MNF–I ble satt inn for å bidra til sikkerhet og stabilitet som grunnlag for iverksetting av FN-resolusjoner blant annet knyttet til humanitær innsats og sosial utvikling.

 • Operation Iraqi Freedom

  Operation Iraqi Freedom (OIF) var den flernasjonale militære operasjonen i Irak, 2003–2010. Den startet med en USA-ledet invasjon – Irak-krigen 2003 – for å fjerne Baath-regimet og president Saddam Hussein, og ble videreført som en stabiliseringsoperasjon til 2010. Norge deltok med et mindre styrkebidrag, 2003–2005.Operasjonen startet 20. mars 2003, iverksatt av en en gruppe stater omtalt som en koalisjon av villige.

  Fra wikipedia

 • Irak

  Irak, offisielt Republikken Irak, er et land i Midtøsten.

 • Iraq Campaign Medal

  Iraq Campaign Medal er en militær utmerkelse som utdeles av United States armed forces.

 • Iraq ed-Dubb

  Iraq ed-Dubb er et arkeologisk funnsted med bosetning fra tidlig neolittikum i Jordandalen, i dagens Jordan.

Mer om Iraq fra Vox Publicas arkiv