Klimatiltak

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Klimatiltak

  Fra SNL

 • FNs klimakonvensjon

  FNs klimakonvensjon er ein internasjonal og folkerettsleg bindande avtale med det føremålet å hindre farlege menneskeskapte klimaendringar.Klimakonvensjonen er det viktigaste rammeverket for internasjonalt samarbeid om klimaspørsmål. Konvensjonen handlar både om reduksjonar i utslepp av drivhusgassar og tilpassing til klimaendringar, og han fungerer som eit verktøy for å kartleggje klimagassutslepp.

 • grønn økonomi

  Grønn økonomi er en økonomi som skal legge til rette for økonomisk vekst gjennom grønne (miljøvennlige) investeringer som ivaretar miljø, klima og globale sosiale forhold. I politikken preger grønn økonomisk vekst både miljø- og klimafeltet, utviklingsfeltet og særlig økonomisk politikk både globalt, nasjonalt og lokalt. .

  Fra wikipedia

 • Drammen

  Drammen (uttale ) er en by og kommune i landskapet Buskerud i Viken fylke.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Årets lokale klimatiltak

  Årets lokale klimatiltak er en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om gode klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene.