Klimatiltak

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Klimatiltak

  Fra SNL

 • FNs klimakonvensjon

  FNs klimakonvensjon er ein internasjonal og folkerettsleg bindande avtale med det føremålet å hindre farlege menneskeskapte klimaendringar.Klimakonvensjonen er det viktigaste rammeverket for internasjonalt samarbeid om klimaspørsmål. Konvensjonen handlar både om reduksjonar i utslepp av drivhusgassar og tilpassing til klimaendringar, og han fungerer som eit verktøy for å kartleggje klimagassutslepp.

 • fotosyntese

  Fotosyntese er en prosess hvor planter, alger og noen typer bakterier fanger lysenergi og lagrer det som kjemisk energi. Vann og karbondioksid tas opp og omdannes til karbohydrater som brukes og lagres, og oksygengass, hvor noe brukes og noe slippes ut i lufta. Nesten alt liv er avhengig av det som lages i fotosyntesen. Fotosyntesen er den viktigste livsprosessen på jorda fordi det dannes energirike molekyler som er viktig næring for alle som ikke selv bedriver fotosyntese.

  Fra wikipedia

 • Biokull

  Biokull er trekull produsert ved pyrolyse av biomasse.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Årets lokale klimatiltak

  Årets lokale klimatiltak er en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om gode klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene.