Kommunalpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kommunalpolitikk

    Fra SNL

  • kommunestyre

    Kommunestyret er det øverste politiske styreorgan i Norges kommuner, og velges i direkte valg for fire år om gangen i det som kalles kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det holdes to år etter stortingsvalget. Bystyre brukes enkelte steder som navn på kommunestyret i bykommuner.

  • Lindesnes

    Lindesnes er en lokalavis i Mandal, grunnlagt 1889, som utkommer fire ganger i uken. Eid av Fædrelandsvennen.  Lindesnes var tidligere en Venstre-avis. Familieeid til 1998, deretter eid av Farsunds Avis og Vårt Land til 2001. Fædrelandsvennen eier nå alle aksjene i avisen.