Kommunalpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kommunalpolitikk

  Fra SNL

 • kommunestyre

  Kommunestyret er det øverste politiske styreorgan i Norges kommuner, og velges i direkte valg for fire år om gangen i det som kalles kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det holdes to år etter stortingsvalget. Bystyre brukes gjerne som navn på kommunestyret i bykommuner. .

 • Lindesnes

  Lindesnes er en lokalavis i Mandal, grunnlagt 1889, som utkommer fire ganger i uken. Eid av Fædrelandsvennen. Ansvarlig redaktør: Petter Emil WikørenLindesnes var tidligere en Venstre-avis. Familieeid til 1998, deretter eid av Farsunds Avis og Vårt Land til 2001. Fædrelandsvennen eier nå alle aksjene i avisen..

  Fra wikipedia

 • Hvidovre kommune

  Hvidovre kommune er en kommune i Region Hovedstaden i Danmark.

 • Ole Monsen Mjelde

  Ole Monsen Mjelde (født 12.

 • Solrød kommune

  Solrød kommune er en dansk kommune innerst i Køge Bugt i Region Sjælland, tidligere Roskilde amt.