Kommunalpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kommunalpolitikk

    Fra SNL

  • kommunestyre

    Kommunestyret er det øverste politiske styreorgan i Norges kommuner, og velges i direkte valg for fire år om gangen i det som kalles kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det holdes to år etter stortingsvalget. Bystyre brukes enkelte steder som navn på kommunestyret i bykommuner.

  • Lindesnes

    Lindesnes er en lokalavis i Mandal som blir utgitt i papirformat tre ganger i uken, og dessuten som daglig oppdatert nettavis. Avisen Lindesnes ble grunnlagt 1889. Direkte eier er Fædrelandsvennen, som er en del av Polaris Media. Avisen har sitt nedslagsområde i Lindesnes kommune og Åseral.