Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

    Fra SNL

  • kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

    Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 ble arrangert 13. og 14. september 2015. Miljøpartiet De Grønne (MDG) fikk sitt store gjennombrudd, mens regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet fikk en merkbar tilbakegang. Også regjeringens støttepartier Kristelig Folkeparti og Venstre fikk lavere oppslutning enn ved valget i 2011. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt fikk økt oppslutning.

  • Norges politiske system

    Norges politiske system, eller styreform, er en samlebetegnelse for hvordan den norske staten er organisert og hvordan staten samhandler med det øvrige samfunnet. Norge er formelt en enhetsstat bygget på maktfordelingsprinsippet og prinsippet om parlamentarisme. Det innebærer kort fortalt at politisk makt og myndighet i Grunnloven er fordelt nasjonalt mellom regjeringen, Stortinget og domstolene.