Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

    Fra SNL

  • kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

    Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 ble arrangert 13. og 14. september 2015. Miljøpartiet De Grønne (MDG) fikk sitt store gjennombrudd, mens regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet fikk en merkbar tilbakegang. Også regjeringens støttepartier Kristelig Folkeparti og Venstre fikk lavere oppslutning enn ved valget i 2011.Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt fikk økt oppslutning.

  • kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

    Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ble avholdt 8. og 9. september 2019. Kommunereformen og regionreformen innebar at det skulle velges representanter til en rekke nye sammenslåtte kommunestyrer og fylkesting.Senterpartiet var valgets store vinner med sitt beste resultat i et kommunestyre- og fylkestingsvalg noensinne, mens Arbeiderpartiet var valgets store taper med det dårligste resultatet i partiets moderne historie.Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti gikk også tilbake, mens Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt gikk frem.