Kristoffer Egeberg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kristoffer Egeberg

  Fra SNL

 • Norges deltakelse i internasjonale operasjoner

  Norge har deltatt i rundt 120 internasjonale operasjoner fra 1947 til i dag. Over 100 000 norske kvinner og menn har deltatt i slike operasjoner. De aller fleste har tjenestegjort i militære operasjoner. Norge har dertil bidratt med personell blant annet fra politi og rettsvesen, samt annen sivil ekspertise, blant annet i overvåking av fredsprosesser.Internasjonale operasjoner (også kalt intops) er en samlebetegnelse for alle typer konfliktrelaterte operasjoner Norge har deltatt i.

 • Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

  SKUP er en stiftelse som ble opprettet i 1990 av medarbeidere i norsk presse for å stimulere undersøkende journalistikk. Stiftelsen arrangerer hvert år den landsomfattende SKUP-konferansen og deler ut SKUP-prisen, en av norsk presses høyeste utmerkelser.

  Fra wikipedia

 • Faktisk.no

  Faktisk.no er et samarbeid mellom Dagbladet, VG, NRK, TV 2 Gruppen, Polaris Media og Amedia som skal «motvirke feilinformasjon, enten den er bevisst eller utilsiktet, ved å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter».

 • KNM «Horten» (A530)

  KNM «Horten» (A 530) var et norskbygget støttefartøy bygget i 1977.

 • Kristoffer Egeberg

  Kristoffer Egeberg (født 1974) er en tidligere norsk journalist.