Kristoffer Egeberg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kristoffer Egeberg

  Fra SNL

 • Faktisk.no

  Faktisk.no er en uavhengig norsk medieorganisasjon som har som formål å drive faktasjekk av påstander og opplysninger i det offentlige ordskiftet, med tanke på å avdekke og hindre spredning av falske nyheter og uriktige fakta. De følger spesielt med på politikere, media, organisasjonsledere og andre fremtredende samfunnsdebattanter.

 • Norges deltakelse i internasjonale operasjoner

  Norge har deltatt i rundt 120 internasjonale operasjoner fra 1947 til i dag. Over 100 000 norske kvinner og menn har deltatt i slike operasjoner. De aller fleste har tjenestegjort i militære operasjoner. Norge har dertil bidratt med personell blant annet fra politi og rettsvesen, samt annen sivil ekspertise, blant annet i overvåking av fredsprosesser.Internasjonale operasjoner (også kalt intops) er en samlebetegnelse for alle typer konfliktrelaterte operasjoner Norge har deltatt i.

  Fra wikipedia

 • FNs fredsbevarende styrker

  FNs fredsbevarende styrker er militære styrker utsendt av FNs sikkerhetsråd.

 • Internasjonal Reporters journalistpris

  Internasjonal Reporters journalistpris er en pris som årlig deles ut av Internasjonal Reporter til en journalist som har produsert et journalistisk produkt som på en innsiktsfull, overraskende og engasjerende måte har kastet lys over et internasjonalt tema med vekt på Afrika, Asia eller Latin-Amerika.

 • Kristoffer Egeberg

  Kristoffer Egeberg (født 1974) er en tidligere norsk journalist.