Kristoffer Egeberg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kristoffer Egeberg

    Fra SNL

  • Norges deltakelse i internasjonale operasjoner

    Norge har deltatt i rundt 120 internasjonale operasjoner fra 1947 til i dag. Over 100 000 norske kvinner og menn har deltatt i slike operasjoner. De aller fleste har tjenestegjort i militære operasjoner. Norge har dertil bidratt med personell blant annet fra politi og rettsvesen, samt annen sivil ekspertise, blant annet i overvåking av fredsprosesser.

  • Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

    Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse er en stiftelse som ble opprettet i 1990 av medarbeidere i norsk presse for å stimulere undersøkende journalistikk. Stiftelsen arrangerer hvert år den landsomfattende SKUP-konferansen og deler ut SKUP-prisen, en av norsk presses høyeste utmerkelser. .