Fredagskos

Siv trenger filmtips til fredagspizzaen.
Skjermdump fra Siv Jensens Facebook-profil.

Siv Jensens Face­book-pro­fil er en god bland­ing av kon­troll og til­feldigheter. Den er en demon­strasjon av den vek­slende graden av pro­fesjon­alis­er­ing av poli­tik­er­pro­fil­er på sosiale medi­er. Mye har blitt prof­fere og mer regis­sert, men det er fort­satt en god del ufil­tr­ert innhold som slip­per ut. Hos Siv Jensen ser vi vel­regis­serte medi­es­tunt i skjønn foren­ing med helt tek­stløse bilder av rypelår. Stort sett mange mat­bilder — tilsynela­tende helt ute av kontekst.

I dette bildet fra 10. mars 2017 vis­er Siv frem en fris­tende matrett hun snart skal kon­sumere — og spør sam­tidig om under­hold­ningstips. Filmtips — slik kan en topp-poli­tik­er og finans­min­is­ter også bruke Face­books muligheter for kon­takt med folket.

Eller vil hun egentlig bare demon­strere at hun er akku­rat som alle oss andre — som kos­er oss med mat og film til hel­ga? Den veldig pro­fesjonelle og regis­serte bruken av sosiale medi­er kan fort frem­stå som uek­te og striglet — eller i beste fall kjedelig. Sånn sett er det på sin plass med noen til­feldige matbilder.

I kom­men­tar­fel­tet får Siv litt av hvert. Noen kom­mer med forslag til filmer Siv bør se — eller ihvert­fall IKKE se. Andre ivr­er til for å fortelle hvor­dan litt olivenol­je vil øke smak­sop­plevelsen på matret­ten. En god del benyt­ter anled­nin­gen til å markere sine poli­tiske likes og dis­likes — Siv bør se «Arbei­der­par­ti­ets løgn­er min­utt for min­utt» eller «Snyl­terne» med Stoltenberg, Jagland og Brundt­land. Det kan ikke bare være kos.

Siv Jensens Face­book-pro­fil er en god bland­ing av kon­troll og til­feldigheter. Den er en demon­strasjon av den vek­slende graden av pro­fesjon­alis­er­ing av poli­tik­er­pro­fil­er på sosiale medi­er. Mye har blitt prof­fere og mer regis­sert, men det er fort­satt en god del ufil­tr­ert innhold som slip­per ut. Hos Siv Jensen ser vi vel­regis­serte medi­es­tunt i skjønn foren­ing med helt tek­stløse bilder av rypelår. Stort sett mange mat­bilder — tilsynela­tende helt ute av kontekst.

I dette bildet fra 10. mars 2017 vis­er Siv frem en fris­tende matrett hun snart skal kon­sumere — og spør sam­tidig om under­hold­ningstips. Filmtips — slik kan en topp-poli­tik­er og finans­min­is­ter også bruke Face­books muligheter for kon­takt med folket.

Eller vil hun egentlig bare demon­strere at hun er akku­rat som alle oss andre — som kos­er oss med mat og film til hel­ga? Den veldig pro­fesjonelle og regis­serte bruken av sosiale medi­er kan fort frem­stå som uek­te og striglet — eller i beste fall kjedelig. Sånn sett er det på sin plass med noen til­feldige matbilder.

I kom­men­tar­fel­tet får Siv litt av hvert. Noen kom­mer med forslag til filmer Siv bør se — eller ihvert­fall IKKE se. Andre ivr­er til for å fortelle hvor­dan litt olivenol­je vil øke smak­sop­plevelsen på matret­ten. En god del benyt­ter anled­nin­gen til å markere sine poli­tiske likes og dis­likes — Siv bør se «Arbei­der­par­ti­ets løgn­er min­utt for min­utt» eller «Snyl­terne» med Stoltenberg, Jagland og Brundt­land. Det kan ikke bare være kos.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen