Læstadianerne

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Læstadianerne

  Fra SNL

 • læstadianere

  Læstadianere er tilhengere av den lutherske vekkelsesbevegelsen som oppstod rundt den svensk-samiske presten Lars Levi Læstadius (1800–1861) midt på 1800-tallet. Den læstadianske bevegelsen spredte seg til store deler av Nordkalotten og finnes også i Canada, USA, Estland og Russland. Det finnes ingen medlemsregistre. På slutten av 1990-tallet anslo man at det var omkring 50 000 læstadianere i Norge, mens man i dag antar at antallet er en del lavere.

 • Lars Levi Læstadius

  Lars Levi Læstadius var en svensk prest, vekkelsespredikant og naturforsker. Han er først og fremst kjent som forfatter av vekkelseslitteratur og som leder av den læstadianske bevegelsen på Nordkalotten midt på 1800-tallet. Læstadius fremmet en form for kristendom som var pietistisk preget, med vekt på individuell omvendelse til et nytt liv i overensstemmelse med bibelske idealer.

  Fra wikipedia

 • Læstadianerne

  Læstadianisme er en luthersk kirkelig vekkelsesbevegelse som ble startet av den svenske presten Lars Levi Læstadius (1800–1861) i svensk Lappland.

 • Storfjord

  Storfjord, på nordsamisk Omasvuotna og på kvensk Omasvuono, er en kommune innerst i Lyngenfjorden i Troms, og ble egen kommune i 1930 da Kåfjord og Storfjord ble skilt ut fra Lyngen kommune.

 • Tomas Paave

  Tomas Paave (født 1827 i Pajala, død 1912) var en svensk flyttsame og predikant blant læstadianerne.