Læstadianerne

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Læstadianerne

  Fra SNL

 • læstadianere

  Læstadianere er tilhengere av den lutherske vekkelsesbevegelsen som oppstod rundt den svensk-samiske presten Lars Levi Læstadius (1800–1861) midt på 1800-tallet. Den læstadianske bevegelsen spredte seg til store deler av Nordkalotten og finnes også i Canada, USA, Estland og Russland. Det finnes ingen medlemsregistre. På slutten av 1990-tallet anslo man at det var omkring 50 000 læstadianere i Norge, mens man i dag antar at antallet er en del lavere.I Norge finnes det tre hovedretninger blant læstadianerne: De førstefødte finnes i Finnmark, Troms og Nordland og har Gällivare i Sverige som sitt sentrale samlingssted.

 • Lars Levi Læstadius

  Lars Levi Læstadius var en svensk prest, vekkelsespredikant og naturforsker. Han er først og fremst kjent som forfatter av vekkelseslitteratur og som leder av den læstadianske bevegelsen på Nordkalotten midt på 1800-tallet.Læstadius fremmet en form for kristendom som var pietistisk preget, med vekt på individuell omvendelse til et nytt liv i overensstemmelse med bibelske idealer.

  Fra wikipedia

 • Finland

  Finland (finsk: Suomi uttale ), offisielt Republikken Finland (finsk: Suomen tasavalta) er et land i Norden.

 • Læstadianerne

  Læstadianisme er en luthersk kirkelig vekkelsesbevegelse som ble startet av den svenske presten Lars Levi Læstadius (1800–1861) i svensk Lappland.

 • Småførstefødte

  Småførstefødte (eller Alta-retningen) er en gren av den konservative kristne retningen læstadianerne; denne grenen står sterkt særlig i Alta-området.