Læstadianerne

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Læstadianerne

  Fra SNL

 • læstadianere

  Læstadianere er tilhengere av den lutherske vekkelsesbevegelsen som oppstod rundt den svensk-samiske presten Lars Levi Læstadius (1800–1861) midt på 1800-tallet. Den læstadianske bevegelsen spredte seg til store deler av Nordkalotten og finnes også i Canada, USA, Estland og Russland. Det finnes ingen medlemsregistre. På slutten av 1990-tallet anslo man at det var omkring 50 000 læstadianere i Norge, mens man i dag antar at antallet er en del lavere.

 • Mons Aslaksen Somby

  Mons Aslaksen Somby var en norsk reindriftssame, som var en av lederne for det såkalte Kautokeino-opprøret 1852. I opprøret ble handelsmannen Carl Johan Ruth og den forhatte lensmannen Lars Johan Bucht ble drept. Fem av opprørerne ble arrestert, og Somby ble sammen med Aslak Hætta dømt til døden og henrettet ved halshugging i Alta i oktober 1854. Sombys hodeskalle ble sendt til Anatomisk institutt ved Universitetet i Kristiania og oppbevart der som forskningsmateriale.

  Fra wikipedia

 • Lyngen-retningene

  Lyngen-retningene er samlebetegnelsen på en gren av den læstadianske bevegelsen, en luthersk kirkelig vekkelsesbevegelse som oppstod blant svenske samer på 1840-tallet.

 • Læstadianerne

  Læstadianisme er en luthersk kirkelig vekkelsesbevegelse som ble startet av den svenske presten Lars Levi Læstadius (1800–1861) i svensk Lappland.

 • Småførstefødte

  Småførstefødte (eller Alta-retningen) er en gren av den konservative kristne retningen læstadianerne; denne grenen står sterkt særlig i Alta-området.