Jordskjelv i Japan: Data og kartvisninger

Data om jordskjelv er tilgjengelig umiddelbart -- i kartvisninger og til nedlasting.

Jord­skjel­vet uten­for Japan, målt til 8,9 på Richters skala, dominer­er nyhets­bildet i dag. Det store skjel­vet ble ful­gt av en rekke etter­skjelv. Skjel­vene har skapt tsunami­er som gjør stor skade.

Det finnes flere gode kilder til data om jord­skjelv, og de opp­dateres fortløpende. Her finner du data fra bl.a. US Geo­log­i­cal Survey:

Mange ulike kartvis­ninger er tilgjen­gelig. Kartet neden­for visu­alis­er­er rys­telsene dagens skjelv skapte:

Rys­telser etter jord­skjel­vet i Japan (ill: usgs.gov)

IRIS har også et eget jord­skjelv-ver­den­skart som opp­dateres fortløpende.

Jeg har reg­istr­ert datak­ildene i por­tal­en datakilder.no. OBS: Alle kan legge inn datak­ilder på dette nettstedet.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen