Latin America

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Economic Commission for Latin America and the Caribbean

  ECLAC, FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia. Opprettet 1948, en av de fire regionale underavdelingene til FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Hovedoppgaven er å samordne den økonomiske politikken med sikte på økonomisk utvikling i Latin-Amerika. Kommisjonen har sekretariat i Santiago, Chile.

 • Andre Gunder Frank

  Andre Gunder Frank, tyskfødt amerikansk sosiolog og økonom. Han er særlig kjent for sine studier omkring utvikling og underutvikling, der han påviser at underutvikling er en direkte og nødvendig følge av det internasjonale økonomiske systemet, med dominerende «metropoler» og avhengige «satellitter». Frank har blant annet undervist ved universiteter i Brasil, Mexico, Canada og Chile.  .

  Fra wikipedia

 • Benedicte Bull

  Benedicte Bull (født 18.

 • Eksklusjon

  Eksklusjon betyr utestengning (latin exclusio) er, eksempelvis, når en organisasjon (parti, interesseorganisasjon eller lignende) opphever medlemskapet til et medlem som har opptrådt på en måte som skader organisasjonens interesser.

 • Mellom-Amerika

  Mellom-Amerika (også kalt Sentral-Amerika) er området mellom den sørlige grensen av Mexico i Nord-Amerika, og den nordvestlige grensen av Colombia i Sør-Amerika.