Latin America

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Andre Gunder Frank

  Andre Gunder Frank var en tyskfødt amerikansk sosiolog og økonom. Han er særlig kjent for sine studier rundt utvikling og underutvikling. Der påviser han at underutvikling er en direkte og nødvendig følge av det internasjonale økonomiske systemet, med dominerende «metropoler» og avhengige «satellitter».Frank har blant annet undervist ved universiteter i Brasil, Mexico, Canada og Chile.

 • ECLAC

  Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) er FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia. ECLAC ble opprettet i 1948, og er én av de fire regionale underavdelingene til FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Hovedoppgaven er å samordne den økonomiske politikken med sikte på økonomisk utvikling i Latin-Amerika. Kommisjonen har sekretariat i Chiles hovedstad Santiago.

  Fra wikipedia

 • Free Software Foundation Latin America

  Free Software Foundation Latin America (FSFLA) er Latin-Amerikas søsterorganisasjon av Free Software Foundation.

 • Liste over priser mottatt av Red Hot Chili Peppers

  Red Hot Chili Peppers er ei rockegruppe som ble dannet i Los Angeles i California i 1963.

 • OPANAL

  OPANAL eller Organisasjonen for forbud mot atomvåpen i Latin-Amerika (spansk: Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe) er en mellomstatlig organisasjon som ivaretar den kjernevåpenfrie sonen i Latin-Amerika og Karibia.