Latin-Amerika

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  David Peattie og Gro Kielland på Valhall. David Peattie er Group Vice President med ansvar for Nordsjøen, alaska, Latin-Amerika og Nord-Amerika Gass.

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  David Peattie og Gro Kielland på Valhall. David Peattie er Group Vice President med ansvar for Nordsjøen, Alaska, Latin-Amerika og Nord-Amerika Gass.

 • Bilde: Kulturhistorisk museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Talisman

  Fra SNL

 • Latin-Amerika

  Latin-Amerika, de stater i Amerika hvor spansk eller portugisisk er offisielt språk, altså Sør-Amerika unntatt Fransk Guyana, Surinam og Guyana, Mellom-Amerika (unntatt Belize), Mexico samt Cuba, Den dominikanske republikk og Puerto Rico i Karibia.  Kulturen i Latin-Amerika har en lang og rik historie, og fra den prekolumbiske tiden er det bevart en rekke bygningsmonumenter og kunstgjenstander. I tillegg til artikler om de enkelte landene (særlig Mexico og Peru) er dette behandlet under aztek, Chimú, indianere, inka, maya, Mesoamerika, moche, nazca, søramerikanske indianere og Tiahuanaco.

 • Cubas historie

  Cubas historie begynner med den europeiske koloniseringen på 1500-tallet. Før dette var Cuba befolket av flere ulike grupper amerikanske urfolk.Tre grupper urfolk levde på Cuba da Kristoffer Columbus ankom øya i 1492 – siboney, arawak og taino. Den karibiske øya ble så kolonisert av Spania og urfolkene nær utryddet. De fleste av dagens cubanere er etterkommere av spanske innvandrere og afrikanske slaver som ble innført med tvang.

  Fra wikipedia

 • Amerika

  Amerika er landmassene mellom Atlanterhavet i øst og Stillehavet i vest bestående 35 uavhengige stater samt 20 avhengige territorier.

 • Latin-Amerika

  Latin-Amerika beskriver landområder som tidligere var kolonier til europeiske land hvor romanske språk ble benyttet.

 • Sør-Amerika

  Sør-Amerika er et kontinent som for det meste ligger på den sørlige halvkule.