Linked data

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Linked data

  Fra SNL

 • Den semantiske veven

  Den semantiske veven er en del av internett med koplede datasett som er lesbare for datamaskiner, ofte omtalt som en verdensvev av data. Datasettene, som er organiserte samlinger av data, består av enkle påstander som er forståelige for maskiner. Den semantiske veven består ikke bare av datasett, men også av lenker mellom disse datasettene, slik at man får en samling koplede datasett.Koplede datasett handler ofte om å gjøre åpne data tilgjengelige for datamaskiner på en standardisert måte.

 • Om Norsk kunstnerleksikon

  Norsk kunstnerleksikon er et av fire leksikon som utgis på nett av Store norske leksikon AS. Verket ble utgitt på papir i fire bind av Universitetsforlaget fra 1982 til 1986 og blir publisert på nett fra og med høsten 2013. Nå er bind 1 og 2, som dekker artiklene fra A til M, tilgjengelig på http://nkl.snl.no. Nettversjonen vil etterhvert suppleres med bind 3 og 4.Leksikonet er ikke oppdatert..

  Fra wikipedia

 • Aage Kvalbein

  Aage Kvalbein (født 29.

 • Ilminster

  Ilminster er en liten by og civil parish i South Somerset i Somerset i England.

 • Semantisk web

  Semantisk web (eller semantisk vev, på engelsk: semantic web) er en utvidelse av verdensveven («world wide web», WWW) slik at ikke bare mennesker, men også datamaskiner kan dra nytte av informasjonen.

Mer om Linked data fra Vox Publicas arkiv