Linked data

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Linked data

  Fra SNL

 • Den semantiske veven

  Den semantiske veven er en del av internett med koplede datasett som er lesbare for datamaskiner, ofte omtalt som en verdensvev av data. Datasettene, som er organiserte samlinger av data, består av enkle påstander som er forståelige for maskiner. Den semantiske veven består ikke bare av datasett, men også av lenker mellom disse datasettene, slik at man får en samling koplede datasett.Koplede datasett handler ofte om å gjøre åpne data tilgjengelige for datamaskiner på en standardisert måte.

  Fra wikipedia

 • Autoritetsdata

  Autoritetsdata (Autoritetspost) brukes innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap for å beskrive, identifisere og sammenstille poster (ressurser) om personer, familier, steder, firmaer, organisasjoner, åndsverk, og ting generelt.

 • Dataplattform

  En dataplattform er enhver programvareplattform som brukes til å samle inn, administrere, sammenstille og tilgjengeliggjøre data fra mange ulike kilder på ett sted, med mål om å gjøre det enklere å hente verdi ut av dataene.

 • Ilminster

  Ilminster er en liten by og civil parish i South Somerset i Somerset i England.

Mer om Linked data fra Vox Publicas arkiv