Ludvig Mariboe

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Offentlighed er Aanden af vor Constitution

  At ville forsøge paa at forandre hvad fem ordentlige Storthing have antaget, det kunde vel ved første Øiekast lade at være et ligesaa ubeskedent som vovelig Forsøg. Med al den Agtelse, jeg har for de foregaaende Storthing, med den fulde Overbeviisning om, at deres Formaal stedse har været at see Grundloven uforkrænket i alle dens Dele, kan jeg dog ikke antage det som urokkelig Grundsætning, at det ene Storthing blindt hen skal følge hvad et foregaaende har besluttet, og det ene og alene af Agtelse for Sædvanen.

 • Brændpunktet i Øieblikkets politiske Stilling

  Landsmænd! Vi er samlede for at forhandle om den politiske Stilling i vort Fædreland. Vi gjør det i Følelsen af Øieblikkets Alvor og ikke uden Frygt for Fremtiden.

  Fra SNL

 • Ludvig Mariboe Benjamin Aubert

  Ludvig Mariboe Benjamin Aubert var en norsk jurist. Han ble professor ved Universitetet i Christiania i 1866, og var justisminister i Aprilministeriet i 1884. Aubert utga blant annet De norske Retskilder og deres Anvendelse (1877) og Den norske Obligationsrets specielle Del (1890–1900).Ludvig Mariboe Benjamin Aubert var sønn av språkforskeren Ludvig Cæsar Martin Aubert.

 • Ludvig Mariboe

  Ludvig Mariboe var en danskfødt norsk forretningsmann og politiker. Han kom til Norge i 1804, og arbeidet i Bernt Ankers tjeneste. I 1805 etablerte han sin egen forretning. Han drev en omfattende virksomhet med blant annet jernverksdrift og trelasteksport. Under krigsårene 1807–1814 gjorde Mariboe en betydelig innsats for å skaffe landet korn. I 1808 opprettet han for egen regning et frivillig feltbatteri.

  Fra wikipedia

 • Ludvig Aubert

  Ludvig Mariboe Benjamin Aubert (født 22.

 • Ludvig Mariboe

  Ludvig Mariboe (opprinnelig Levin Mariboe, født 12.

 • Wilhelm Adelsten Maribo

  Wilhelm Adelsten Maribo (opprinnelig skrevet Mariboe; fornavnet også skrevet Vilhelm) (født 1814 på Økern gård i Østre Aker, død 1901) var en norsk jurist, kunsthistoriker og mesén.