Ludvig Mariboe

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Ludvig Mariboe Benjamin Aubert

  Ludvig Mariboe Benjamin Aubert var en norsk jurist. Han ble professor ved Universitetet i Christiania i 1866, og var justisminister i Aprilministeriet i 1884. Aubert utga blant annet De norske Retskilder og deres Anvendelse (1877) og Den norske Obligationsrets specielle Del (1890–1900).Ludvig Mariboe Benjamin Aubert var sønn av språkforskeren Ludvig Cæsar Martin Aubert.

 • Ludvig Mariboe

  Ludvig Mariboe var en danskfødt norsk forretningsmann og politiker. Han kom til Norge i 1804, og arbeidet i Bernt Ankers tjeneste. I 1805 etablerte han sin egen forretning. Han drev en omfattende virksomhet med blant annet jernverksdrift og trelasteksport. Under krigsårene 1807–1814 gjorde Mariboe en betydelig innsats for å skaffe landet korn. I 1808 opprettet han for egen regning et frivillig feltbatteri.

  Fra wikipedia

 • Ludvig Aubert

  Ludvig Mariboe Benjamin Aubert (født 22.

 • Ludvig Mariboe

  Ludvig Mariboe (opprinnelig Levin Mariboe, født 12.

 • Wilhelm Adelsten Maribo

  Wilhelm Adelsten Maribo (opprinnelig skrevet Mariboe; fornavnet også skrevet Vilhelm) (født 1814 på Økern gård i Østre Aker, død 1901) var en norsk jurist, kunsthistoriker og mesén.