Maskinlæring

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • maskinlæring

  Maskinlæring er en spesialisering innen kunstig intelligens hvor man bruker statistiske metoder for å la datamaskiner finne mønstre i store datamengder. Vi sier at maskinen «lærer» i stedet for å bli programmert.Det å lære kalles også å trene opp en modell. For å «trene», behøver man data. Datasettet deles typisk opp i et treningssett og et testsett.

 • kunstig intelligens

  Kunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent. Man sier ofte at en datamaskin som er i stand til å løse oppgaver uten å få instruksjoner fra et menneske om hvordan den skal gjøre det, har kunstig intelligens. For eksempel foreslår «intelligente» søkemotorer treff på grunnlag av data om tidligere søk og annen brukeradferd.

  Fra wikipedia

 • Maskinlæring

  Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens, et tverrfaglig fagområde med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk.

 • Tekstklassifisering

  Automatisk dokumentklassifisering eller tekstklassifisering handler om å gruppere tekster (dokumenter) etter felles emner (klasser), og navngi hver klasse med en eller flere passende merkelapper.

 • Wikipedia

  Denne artikkelen nevner Wikimedia eller et av Wikimedias prosjekter.