Maskinlæring

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • maskinlæring

  Maskinlæring en spesialisering innen kunstig intelligens hvor man bruker statistiske metoder for å la datamaskiner finne mønstre i store datamengder. Maskinen lærer i stedet for å bli programmert. Det å lære kalles også å trene opp en modell. For å trene, behøver man data. Man deler datasettet typisk opp i et treningssett og et testsett. Man trener opp modellen på treningssettet, og så undersøker man om modellen har lært noe ved å teste det på testsettet.

 • dyp læring

  Dyp læring er en læreprosess som går ut på å «trene opp» såkalte «dype kunstige nevrale nettverk» (også kjent som «nevrale nettverk»). Dette er en sentral metode innen maskinlæring – hvor det er et prinsipp at datamaskiner skal tilegne seg kunnskap (lære) om noe den ikke vet eller kan fra før.På samme måte som et menneske er i stand til å resonnere seg fram til løsninger på nye problemer basert på kunnskap vi har fra før, er læremekanismen i dyp læring intuitiv.

  Fra wikipedia

 • Kunstig intelligens

  Kunstig intelligens (KI) er en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons.

 • ML

  ML, Ml og ml kan referere til

 • Maskinlæring

  Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens, et tverrfaglig fagområde med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk.