Media policy

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Media policy

  Fra SNL

 • Royal Society

  The Royal Society, etablert i London i 1660, er Storbritannias ledende vitenskapsakademi og verdens eldste nasjonale selskap for fremme av matematikk og naturvitenskap. Selskapet er et frittstående forskerkollegium som gjennom tildelinger, publikasjoner og forskningsformidling skal bidra til å fremme forskning og innovasjon. Akademiet har omtrent 1600 medlemmer (2017) som er oppnevnt på livstid basert på sine fremragende bidrag innen naturvitenskapene, inklusive medisin, ingeniørvitenskap og teknologi.

 • etterretningsdisipliner

  Etterretningsdisipliner er samlebetegnelsen for de ulike innhentingsmetodene en etterretningstjeneste bruker for å skaffe informasjon. Etterretningsdisiplinene blir ofte delt inn i fem overordnede kategorier: HUMINT (menneskelig etterretning), GEOINT (geografisk etterretning), SIGINT (signaletterretning), MASINT (måle- og signaturetterretning) og OSINT (åpne kilder).

  Fra wikipedia

 • Datasikkerhet

  Datasikkerhet eller informasjonssikkerhet, samt det noe videre begrepet IT-sikkerhet, er et fagområde som er knyttet til nøkkelbegrepene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

 • Første verdenskrig

  Første verdenskrig var en global konflikt, utløst av skuddene i Sarajevo, med sentrum i Europa, som varte fra 1914 til 1918.

 • Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy

  Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy er et forskningssenter ved Harvard University i USA, som ble grunnlagt i 1986.

Mer om Media policy fra Vox Publicas arkiv