Media policy

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Media policy

  Fra SNL

 • Royal Society

  The Royal Society, etablert i London i 1660, er Storbritannias ledende vitenskapsakademi og verdens eldste nasjonale selskap for fremme av matematikk og naturvitenskap. Selskapet er et frittstående forskerkollegium som gjennom tildelinger, publikasjoner og forskningsformidling skal bidra til å fremme forskning og innovasjon. Akademiet har omtrent 1600 medlemmer (2017) som er oppnevnt på livstid basert på sine fremragende bidrag innen naturvitenskapene, inklusive medisin, ingeniørvitenskap og teknologi.

 • etterretningsdisipliner

  Etterretningsdisipliner er samlebetegnelsen for de ulike innhentingsmetodene en etterretningstjeneste bruker for å skaffe informasjon. Etterretningsdisiplinene blir ofte delt inn i fem overordnede kategorier: HUMINT (menneskelig etterretning), GEOINT (geografisk etterretning), SIGINT (signaletterretning), MASINT (måle- og signaturetterretning) og OSINT (åpne kilder).

  Fra wikipedia

 • Det hvite hus

  Det hvite hus er den amerikanske presidentens embedsbolig.

 • Sosialpornografi

  Sosialpornografi er en betegnelse på en type journalistikk der personer utleveres på en intim måte, især forhold eller skjebner av privat eller tragisk karakter, som en form for underholdning for at publikum skal få tilfredsstilt en kikkermentalitet.

 • Toril Aalberg

  Toril Aalberg (født 1970 i Trondheim) er en norsk samfunnsviter og professor i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Mer om Media policy fra Vox Publicas arkiv