Media policy

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Media policy

  Fra SNL

 • Medier i Storbritannia

  Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland har tre allmennkringkastere, BBC (British Broadcasting Corporation), Channel 4 og walisiske S4C. BBCs nyhetstjeneste har ry som en av verdens beste, og britisk fjernsynsdramatikk er kjent for sin høye kvalitet. Til tross for en nedgang i seertallene i de siste årene forblir BBC en av Europas mest suksessrike allmennkringkastere som når hver uke to av tre innbyggere.

 • utdanningspolitikk i Norge

  Utdanningspolitikk i Norge er all utdanningsrelatert kommunikasjon hvor makt begrunnes, utformes og utøves. Dette brede begrepet omfatter formell kommunikasjon som når lovregulerende vedtak om skole og utdanning drøftes og fattes av Stortinget. Dessuten omfatter begrepet uformell kommunikasjon i de tilfeller der aktører begrunner og forvalter makt uten at den tar sitt primære utgangspunkt i lovregulerte bestemmelser eller praksiser.

  Fra wikipedia

 • Informasjonssikkerhet

  Informasjonssikkerhet, samt de noe snevrere begrepene datasikkerhet og IT-sikkerhet, er et fagområde som er knyttet til nøkkelbegrepene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

 • Jens Stoltenberg

  Jens Stoltenberg (født 1959) er en norsk politiker (Ap) som siden 1.

 • Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy

  Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy er et forskningssenter ved Harvard University i USA, som ble grunnlagt i 1986.

Mer om Media policy fra Vox Publicas arkiv