Media policy

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Media policy

    Fra SNL

  • Royal Society

    The Royal Society, etablert i London i 1660, er Storbritannias ledende vitenskapsakademi og verdens eldste nasjonale selskap for fremme av matematikk og naturvitenskap.Selskapet er et frittstående forskerkollegium som gjennom tildelinger, publikasjoner og forskningsformidling skal bidra til å fremme forskning og innovasjon.Akademiet har omtrent 1600 medlemmer (2017) som er oppnevnt på livstid basert på sine fremragende bidrag innen naturvitenskapene, inklusive medisin, ingeniørvitenskap og teknologi.Royal Society er særlig kjent for den viktige rollen selskapet spilte ved inngangen til det som gjerne kalles opplysningstiden.

  • etterretningsdisipliner

    Etterretningsdisipliner er samlebetegnelsen for de ulike innhentingsmetodene en etterretningstjeneste bruker for å skaffe informasjon.Etterretningsdisiplinene blir ofte delt inn i fem overordnede kategorier: HUMINT (menneskelig etterretning), GEOINT (geografisk etterretning), SIGINT (signaletterretning), MASINT (måle- og signaturetterretning) og OSINT (åpne kilder)..

Mer om Media policy fra Vox Publicas arkiv