Media policy

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Media policy

    Fra SNL

  • Royal Society

    The Royal Society, etablert i London i 1660, er Storbritannias ledende vitenskapsakademi og verdens eldste nasjonale selskap for fremme av matematikk og naturvitenskap.Selskapet er et frittstående forskerkollegium som gjennom tildelinger, publikasjoner og forskningsformidling skal bidra til å fremme forskning og innovasjon.Akademiet har omtrent 1600 medlemmer (2017) som er oppnevnt på livstid basert på sine fremragende bidrag innen naturvitenskapene, inklusive medisin, ingeniørvitenskap og teknologi.Royal Society er særlig kjent for den viktige rollen selskapet spilte ved inngangen til det som gjerne kalles opplysningstiden.

  • Johan Jørgen Holst

    Johan Jørgen Holst var en norsk politiker for Arbeiderpartiet (Ap). Han var samfunnsforsker med utdanning som mag.art. i statsvitenskap. Holst var forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) i perioden 1969–1976, der han var direktør fra 1981. Han var statssekretær i Forsvarsdepartementet fra 1976 til 1979, samt i Utenriksdepartementet fra 1979 til 1981.

Mer om Media policy fra Vox Publicas arkiv