Meslingvaksine

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • vaksinemotstand

  Vaksinemotstand er å motarbeide bruken av vaksinar. Frykt for reelle eller hypotetiske biverknader er ei viktig årsak til slik skepsis, men motstanden kan også vere knytt til livssyn og religion, generell uvilje mot styresmakter (ofte kombinert med konspirasjonsteoriar) eller mangelfull vitskapleg forståing.Motstand mot vaksinasjon har eksistert heilt sidan den første vaksinen blei utvikla av Edward Jenner i 1796.

 • meslinger

  Meslinger er en akutt virusinfeksjon som er ledsaget av karakteristiske utslett og kan ha alvorlige komplikasjoner. Infeksjonen forårsakes av morbilliviruset, og er en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner til. Viruset har mennesket som eneste reservoar, og er derfor mulig å utrydde fullstendig med vaksinasjon. Voksne og barn over 15 måneder som har fått MMR-vaksinen mot meslinger er beskyttet.

  Fra wikipedia

 • Autismespekterforstyrrelser

  Autismespekterforstyrrelser (ASD), også kjent som gjennomgripende utviklingsforstyrrelser er en gruppe utviklingsforstyrrelser med utpreget funksjonsnedsettelse innfor minst 2 av 3 områder i Lorna Wings triade: Gjensidig sosialt samspill Gjensidig kommunikasjon Fantasi og atferd Den mest kjente og undersøkte formen for autismespekterforstyrrelse er autisme (også kalt Kanners syndrom).

 • Underernæring

  Underernæring er et begrep som brukes når en organisme har for liten tilgang på energi i maten, eller ikke har tilgang på mat i det hele tatt og derfor ikke får nok energi.

 • Vaksine

  Vaksine (av latin vacca; «ku», vaccinia; «kukopper») er svake eller døde smittestoffer eller toksiner som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen det aktuelle smittestoffet bærer med seg.