Meslingvaksine

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • vaksinemotstand

  Vaksinemotstand er å motarbeide bruken av vaksiner. Frykt for reelle eller hypotetiske bivirkninger er en viktig årsak til slik skepsis, men motstanden kan også være knyttet til livssyn og religion, til generell uvilje mot myndigheter – ofte kombinert med konspirasjonsteorier – eller knyttet til mangelfull vitenskapelig forståelse. Motstand mot vaksinering har eksistert helt siden den første vaksinen ble utviklet av Edward Jenner i 1796.

  Fra wikipedia

 • Underernæring

  Underernæring er et begrep som brukes når en organisme har for liten tilgang på energi i maten, eller ikke har tilgang på mat i det hele tatt og derfor ikke får nok energi.

 • Vaksine

  Vaksine (av latin vacca; «ku», vaccinia; «kukopper») er svake eller døde smittestoffer eller toksiner som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen det aktuelle smittestoffet bærer med seg.

 • Vaksineskepsis

  Vaksineskepsis, og derunder vaksinemotstand, er mistillit rettet mot forebygging av smittsomme sykdommer ved kunstig immunisering av mennesker og dyr.