Mogens Glistrup

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Mogens Glistrup

  Fra SNL

 • Mogens Glistrup

  Mogens Glistrup var en dansk jurist og politiker. Han var spesialist i skatterett og var universitetslektor i dette faget i 1956–1963. I 1971 dannet han Fremskridtspartiet, et borgerlig protestparti som fikk hele 28 mandater ved valget i 1973. Glistrup var partileder fra 1972 til 1987. Glistrups politiske og juridiske metoder var sterkt omtvistet, og Fremskridtspartiet svingte mye i oppslutning ved valgene.

 • Fremskridtspartiet

  Fremskridtspartiet, dansk politisk parti, grunnlagt 1972 av Mogens Glistrup. Partiet stilte til valg første gang i 1973 og fikk 15,9 % av stemmene og 28 mandater i Folketinget. Ved valget 1977 ble partiet Danmarks nest største, men senere gikk partiet sterkt tilbake, ikke minst fordi Glistrup ble dømt for grovt skattesvik. Fremskridtspartiet har etter strid og splittelser vært i tilbakegang og falt ut av Folketinget ved valget 2001, da partiet bare fikk 0,6 % av stemmene.

  Fra wikipedia

 • Grøften

  Grøften er en restaurant med tradisjoner, beliggende i forlystelsesparken Tivoli i København på Sjælland.

 • Mogens

  Mogens er et dansk mannsnavn dannet som en variant av Magnus, som opprinnelig var et latinsk tilnavn med betydningen «den store».

 • Mogens Glistrup

  Mogens Glistrup (født 28.