Mogens Glistrup

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Mogens Glistrup

    Fra SNL

  • Mogens Glistrup

    Mogens Glistrup var en dansk jurist og politiker. Han var spesialist i skatterett og var universitetslektor i dette faget i 1956–1963. I 1971 dannet han Fremskridtspartiet, et borgerlig protestparti som fikk hele 28 mandater ved valget i 1973. Glistrup var partileder fra 1972 til 1987.Glistrups politiske og juridiske metoder var sterkt omtvistet, og Fremskridtspartiet svingte mye i oppslutning ved valgene.I 1981 ble Glistrup dømt til tre års fengsel og 1 million kroner i bot for grovt skattesvik.

  • Fremskridtspartiet

    Fremskridtspartiet er et dansk politisk parti, grunnlagt i 1972 av Mogens Glistrup. Fremskridtspartiet har etter strid og splittelser vært i tilbakegang og falt ut av Folketinget ved valget i 2001, da partiet bare fikk 0,6 prosent av stemmene.Fremskridtspartiet var det første av de høyreorienterte protestpartiene i Norden og et forbilde for dannelsen av Fremskrittspartiet i Norge (Anders Langes Parti).