MOOC

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • MOOC

  Massive Open Online Courses (MOOC) er undervisningstilbud som tilbys åpent på internett, for det meste innen høyere utdanning. Kursene er skalerbare med hensyn til antall studenter og kan ha mange tusen deltakere fra ulike land. Videoforelesninger og annet læringsmateriale er gratis og åpent tilgjengelig på nettet. Mange læresteder tar imidlertid betalt for å gi studiepoeng eller kursbevis.

 • forelesning

  Forelesning er et muntlig fremlegg foran en forsamling og er en utbredt undervisningsform på universiteter og høyskoler. Forelesninger holdes for å formidle historie, teorier, ligninger, perspektiver, gjennomganger av et bestemt tema med videre. Formen kan ligne på en tale, preken eller en presentasjon om et bestemt tema.Forelesninger kan holdes uten hjelpemidler, men det er også vanlig å bruke digitale presentasjonsprogrammer, video, grafikk eller andre hjelpemidler.

  Fra wikipedia

 • Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace

  Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE-SUPAERO) er en fransk Grande École som uteksaminerer ingeniører i Toulouse sør i Frankrike og som er medlem av Groupe des écoles aéronautiques.Flystevnet Airexpo organiseres og arrangeres av ENAC og ISAE i mai måned hvert år.

 • Massivt åpent nettkurs

  Massivt åpent nettkurs (engelsk: massive open online course, MOOC) er fjernundervisningskurs som følges på nett hvor studieplasser ikke er begrenset av antall lærere, slik at antall studenter kan være flere tusen.

 • École de l’Air

  École de l'air et de l'Espace er et fransk militærakademi som utdanner offiserer til det franske luftforsvaret (Fransk: Armée de l’air et de l’espace), blant annet piloter, ingeniører og teknikere.