Norsk Presseforbund

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Norsk Presseforbund

  Fra SNL

 • Norsk Presseforbund

  Norsk Presseforbund er et fellesorgan for organisasjoner og bedrifter i norsk presse. Presseforbundet består av Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Lokalradioforbund, Landslaget for Lokalaviser, Fagpressen, NRK, TV2, Magasin, Warner Bros. Discovery Norway, Nent Group (P4, TV3) og Bauer Media. Forbundet ble stiftet i 1910 som en landssammenslutning av pressefolk med journalistikk som hovedyrke.

 • medier i Norge

  Ifølge tall fra 2008 bruker en gjennomsnittlig nordmann 2 timer og 22 minutter foran fjernsynsskjermen på en gjennomsnittsdag. 1 time og 20 minutter brukes til radiolytting, 49 minutter til trykte medier (av det 27 minutter avislesing). Internett brukes i 1 time og fem minutter på en gjennomsnittsdag.Den store endringen i mediebildet i nyere tid har vært fremveksten av Internett.

  Fra wikipedia

 • Flaviusprisen

  Flaviusprisen, «Norsk Presseforbunds åpenhetspris», ble opprettet av styret i Norsk Presseforbund i 2007 og skal gå til «enkeltpersoner, organisasjoner, forvaltningsorganer, institusjoner, bedrifter, journalister, redaktører eller redaksjoner som gjennom sitt arbeid eller frivillige innsats har bidratt til å fremme eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidratt til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet».

 • Kjersti Løken Stavrum

  Kjersti Marie Løken Stavrum (født 1.

 • Norsk Presseforbund

  Norsk Presseforbund (NP) er et fellesorgan for norske medieorganisasjoner og bedrifter.