NRK 2

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Odd Reidar Solem i NRK 23

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Sølvi Wang synger ved kjøkkenbenken under opptak av TV-programmet "Slagerparaden" i NRK

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Sølvi Wang synger ved kjøkkenbenken under opptak av TV-programmet "Slagerparaden" i NRK

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Sølvi Wang synger ved kjøkkenbenken under opptak av TV-programmet "Slagerparaden" i NRK

  Fra SNL

 • Gullruten

  Gullruten, norsk pris for fjernsynsproduksjoner, første gang utdelt 1998. Gullrutens formål er å stimulere til TV-produksjon med høy innholdsmessig, kunstnerisk og teknisk kvalitet. Det deles ut priser i en rekke klasser, fra 2009 utvides Gullruten til å omfatte flere fagpriser.Bak Gullruten står Norske Film- og TV-produsenters forening sammen med NRK, TV 2, TV Norge, og TV 3.

 • Massemedier i Norge

  Ifølge tall fra 2008 bruker en gjennomsnittlig nordmann 2 timer og 22 minutter foran fjernsynsskjermen på en gjennomsnittsdag. 1 time og 20 minutter brukes til radiolytting, 49 minutter til trykte medier (av det 27 minutter avislesing). Internett brukes i 1 time og fem minutter på en gjennomsnittsdag.Den store endringen i mediebildet i nyere tid har vært fremveksten av Internett.

  Fra wikipedia

 • NRK

  Norsk rikskringkasting AS, i dagligtale og markedsføring mest kjent som NRK, er et norsk statseid kringkastingsselskap som kringkaster innen radio, fjernsyn og nye medier.

 • NRK2

  NRK2 er en norsk tv-kanal fra NRK og startet regulære sendinger i september 1996.

 • Richard Kongsteien

  Richard Kongsteien (født 19.