NRK Tegnspråk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Norge

    Noreg, er et monarki i Europa som utgjør den vestlige og nordlige delen av Den Skandinaviske halvøya. Landet grenser i øst mot Sverige, Finland og Russland. I nord, vest og sør er Norge omgitt av hav: Barentshavet i nordøst, Norskehavet i nordvest, Nordsjøen i vest og sørvest og Skagerrak i sørøst.I tillegg omfatter Norge øygruppen Svalbard (inkludert Bjørnøya) og Jan Mayen i det nordlige Atlanterhavet, likeledes tre biland: Bouvetøya i det sørlige Atlanterhavet, Peter I Øy i det sørlige Stillehavet og Dronning Maud Land som utgjør en sektor av Antarktis.Norge er et langt og smalt land, med en svært lang kystlinje.