Odd Isungset

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Odd Isungset

    Fra SNL

  • Den Store Journalistprisen

    Den Store Journalistprisen, den høyeste utmerkelse i norsk presse, utdelt fra 1992; erstattet da den tidligere Narvesenprisen. Prisen består av et diplom og 100 000 kroner,Bak Den Store Journalistprisen står Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk rikskringkasting, TV 2 og Den Norske Fagpresses Forening. Juryen blir oppnevnt av Norsk Presseforbund..