Olav Dalgard

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Olav Dalgard

    Fra SNL

  • Olav Dalgard

    Olav Dalgard var ein norsk kulturarbeidar, teatermann, filmskapar og litteraturkritikar. Han skreiv den første større teaterhistoria på norsk og det første norske filmteoretiske arbeidet.Frå 1931 var Dalgard litterær konsulent for Det Norske Teatret. Han arbeidde òg med film, og frå 1935 laga han fleire filmar for arbeidarrørsla. Dalgard var journalist i landsmålsavisa Den 17de Mai med litteratur og teater som spesialfelt.

  • Norsk Bokmannslag

    Norsk Bokmannslag var ein organisasjon for nynorske forfattarar skipa i 1910, innsovna mot slutten av 1970-åra.Norsk Bokmannslag vart skipa 11. mars 1910. Initiativet kom frå Idar Handagard, som òg var den første leiaren. Den første sekretæren var Sven Moren. Føremålet var å arbeide for den nynorske litteraturen og for betre kår for nynorske forfattarar.