Øystein Alme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Øystein Alme

    Fra SNL

  • kniv

    En tradisjonell kniv er et redskap som består av et blad med en skjærende egg og et håndtak i andre enden. Som et av menneskehetens eldste og mest brukte redskaper, har kniven endret seg sterkt over tid både når det gjelder materialer, former og anvendelsesområder.

  • Absalon Pedersson Beyer

    Absalon Pedersson Beyer var ein norsk prest, historikar, forfattar og lærar. I si tid var han ein av dei sentrale humanistane i Bergen.Beyer var ein av brubyggjarane i den norske reformasjonen. Dermed møtte han motstand i mellom anna lokalt borgarskap, som mangla iveren for den nye trua, men som utnytta den verdslege makta reformasjonen gav. Likevel er det som forfattar Beyer har sett størst spor etter seg, med uvurderlege skrifter om norsk historie og samfunn på 1500-talet..