Partimåling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Partimåling

  Fra SNL

 • meningsmåling

  En meningsmåling er en systematisk kartlegging av holdningene til bestemte saker i en gitt befolkning. Innsamlingen av data i forbindelse med en meningsmåling skjer ved at et representativt utvalg, det vil si et sannsynlighetsutvalg (for eksempel 800–2000 personer) av den befolkningen det gjelder, enten blir intervjuet av representanter for meningsmålingsinstitusjonen eller blir anmodet om å fylle ut og returnere et tilsendt spørreskjema.

 • Partiet for lov og rettferdighet

  Partiet for lov og rettferdighet er et polsk konservativt og nasjonalistisk parti, med sterke anti EU-holdninger. Partiet ble etablert i 2001 av tvillingene Lech Kaczyński og Jarosław Kaczyński og har siden 2003 vært ledet av Jarosław Kaczyński. Han ble 3. juli 2021 gjenvalgt som partileder for en ny fem årsperiode. Samtidig varslet Kaczyński at dette blir hans siste periode som partileder.

  Fra wikipedia

 • Motorveier i Norge

  Motorveier i Norge er gradvis bygget ut fra og med 1960-årene.

 • Poll of polls

  Poll of polls er et norsk nettsted som presenterer sammendrag og oversikt over norske valg-meningsmålinger og valgresultater.

Mer om Partimåling fra Vox Publicas arkiv