Samleside for partimålinger II

Poll of polls samler flere målinger i ett.

Vi har tidligere berøm­met TV2 for sine nettsider med over­sikt over nasjonale par­timålinger. Denne gan­gen ønsker vi å rette opp­merk­somheten mot det friv­il­lige ini­tia­tivet Poll of Polls. Nettsi­den sam­ler lokale meningsmålinger fra hele lan­det, og aggregerer dem til nasjon­alt nivå. Om man ønsker kan man finne målinger fra enkeltvise kom­muner også. Der finnes også en del his­toriske data, slik som val­gre­sul­tat, tidligere opp­slut­ning og lig­nende. Nå under val­gkam­p­en gir de daglige opp­da­teringer med nye målinger, så denne siden er det vel verdt å følge med på i dagene framover.

TEMA

V

algkamp

48 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen