Public Broadcasting Service

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Public Broadcasting Service

  Fra SNL

 • medier i USA

  Mediesektoren i USA har noen av verdens største aktører innen presse så vel som TV og radio. I tillegg har nettaktiviteter som Facebook, YouTube, Amazon, eBay og Twitter blitt skapt og utviklet i USA. To av verdens største og mest effektive nyhetsbyråer, Associated Press og United Press International, hører hjemme i USA. De har som sine kunder aviser over hele kloden.De mange nasjonalitetsgruppene som har befolket USA, har ført til et behov for aviser på deres språk.

 • allmennkringkasting

  Allmennkringkasting er et mediepolitisk begrep som er en norsk oversettelse av engelske public service broadcasting. Det innebærer at kringkastingsmediene styres ut fra et ideal om at kringkasting er et offentlig gode, en felles informasjonsressurs på linje med offentlige tjenester som veinett og vann. Som et offentlig gode skal allmennkringkasting ivareta alle samfunnsgruppers interesser, og skape en nasjonal fellesarena.Allmennkringkasting skal bidra til mangfold i det totale programtilbudet, og sørge for at både brede og smale publikumsgrupper får et godt tilbud.

  Fra wikipedia

 • Allmennkringkasting

  Allmennkringkasting er et begrep som definerer en kringkastingskanal som en offentlig tjeneste.

 • PBS

  PBS (Public Broadcasting Service) er en amerikansk kringkastingsorganisasjon med 354 lokale medlemsstasjoner over hele USA. Organisasjonen ble grunnlagt i 1969 etter at loven om offentlig kringkasting (Public Broadcasting Act of 1967) ble vedtatt i 1967.

 • Public Broadcasting Services

  Public Broadcasting Services Limited (PBS) er Maltas offentlige allmennkringkaster som sender radio og fjernsyn på Malta.