Public Broadcasting Service

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Public Broadcasting Service

  Fra SNL

 • kringkasting

  Kringkasting er å sende ut lyd eller bilde til publikum trådløst eller med kabelanlegg, ment eller egnet til å mottas direkte av allmennheten. Allmennkringkasting er et mediepolitisk begrep som er en norsk oversettelse av engelske public service broadcasting. Det innebærer at kringkastingsmediene styres ut fra et ideal om at kringkasting er et offentlig gode, en felles informasjonsressurs på linje med offentlige tjenester som veinett og vann.

 • medier i USA

  Mediesektoren i USA har noen av verdens største aktører innen presse så vel som TV og radio. I tillegg har nettaktiviteter som Facebook, YouTube, Amazon, eBay og Twitter blitt skapt og utviklet i USA. To av verdens største og mest effektive nyhetsbyråer, Associated Press og United Press International, hører hjemme i USA. De har som sine kunder aviser over hele kloden.De mange nasjonalitetsgruppene som har befolket USA, har ført til et behov for aviser på deres språk.

  Fra wikipedia

 • National Public Radio

  National Public Radio (NPR) er en amerikansk mediebedrift som drives uten fortjeneste, basert på private og offentlige donasjoner.

 • PBS

  PBS (Public Broadcasting Service) er en amerikansk kringkastingsorganisasjon med 354 lokale medlemsstasjoner over hele USA. Organisasjonen ble grunnlagt i 1969 etter at loven om offentlig kringkasting (Public Broadcasting Act of 1967) ble vedtatt i 1967.

 • Public Broadcasting Services

  Public Broadcasting Services Limited (PBS) er Maltas offentlige allmennkringkaster som sender radio og fjernsyn på Malta.