Public Broadcasting Service

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Public Broadcasting Service

  Fra SNL

 • medier i USA

  Mediesektoren i USA har noen av verdens største aktører innen presse så vel som TV og radio. I tillegg har nettaktiviteter som Facebook, YouTube, Amazon, eBay og Twitter blitt skapt og utviklet i USA. To av verdens største og mest effektive nyhetsbyråer, Associated Press og United Press International, hører hjemme i USA. De har som sine kunder aviser over hele kloden.

 • allmennkringkasting

  Allmennkringkasting er et mediepolitisk begrep som er en norsk oversettelse av engelske public service broadcasting. Det innebærer at kringkastingsmediene styres ut fra et ideal om at kringkasting er et offentlig gode, en felles informasjonsressurs på linje med offentlige tjenester som veinett og vann. Som et offentlig gode skal allmennkringkasting ivareta alle samfunnsgruppers interesser, og skape en nasjonal fellesarena.

  Fra wikipedia

 • National Public Radio

  National Public Radio (NPR) er en amerikansk mediebedrift som drives uten fortjeneste, basert på private og offentlige donasjoner.

 • PBS

  Denne artikkelen omhandler den amerikanske kringkasteren.

 • Public Broadcasting Services

  Denne artikkelen omhandler den maltesiske kringkasteren.