Piratpartiet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Piratpartiet

  Fra SNL

 • Piratpartiet

  Piratpartiet er et norsk politisk parti som ble stiftet i 2012. Ved stortingsvalget 2021 fikk Piratpartiet cirka 2 300 stemmer (0,1 prosent), mot cirka 3 300 stemmer ved stortingsvalget 2017. Ved fylkestingsvalget i 2019 stilte partiet liste i fire fylker og fikk 3 438 stemmer (0,1 prosent). Det stilte også liste ved kommunevalget i Oslo og Bergen og fikk totalt 908 stemmer.

 • Piratpartiet

  Piratpartiet er et politisk parti på Island, grunnlagt i 2012. Det ble grunnlagt etter modell av det svenske protestpartiet med samme navn, og hovedsaken var å sikre økt offentlig tilgang til informasjon på nett. Etter hvert har partiprogrammet blitt utvidet til å omfatte direkte demokrati, kamp mot korrupsjon og arbeid for ansvarlig politisk styring.

  Fra wikipedia

 • Piratpartiet

  Piratpartiet kan vise til:

 • Piratpartiet (Norge)

  Piratpartiet er et norsk politisk parti som baserer seg på det svenske Piratpartiet og formelt ble stiftet 16.

 • Piratpartiet (Sverige)

  Denne artikkelen omtaler det svenske politiske partiet, for andre politiske partier i andre land med samme navn, se Piratpartiet.