Piratpartiet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Piratpartiet

  Fra SNL

 • Piratpartiet

  Piratpartiet er et politisk parti på Island, grunnlagt i 2012. Det ble grunnlagt etter modell av det svenske protestpartiet med samme navn, og hovedsaken var å sikre økt offentlig tilgang til informasjon på nett. Etter hvert har partiprogrammet blitt utvidet til å omfatte direkte demokrati, kamp mot korrupsjon og arbeid for ansvarlig politisk styring.

 • Det tsjekkiske piratpartiet

  Det tsjekkiske piratpartiet er et tsjekkisk venstreliberalt politisk parti. Partiet er opptatt av gjennomsiktige forhold i politikk og økonomi, og av mulighetene i den digitale teknologien. Partiet er proeuropeisk og ønsker å innføre euroen i Tsjekkia. Siden 2021 har partiet deltatt i Tsjekkias regjering. Leder siden partiets grunnleggelse i 2009 er Ivan Bartoš (unntatt perioden 2014-2016).

  Fra wikipedia

 • Innovasjon- og teknologipartiet

  Innovasjon- og teknologipartiet (ITP), tidligere Piratpartiet, er et norsk politisk mikroparti som ifølge partiets politiske program fører en politikk basert på at «kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at Internett muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell».Partiet ble stiftet i 2012, men har hatt lav oppslutning ved valg.

 • Piratpartiet

  Piratpartiet kan vise til:

 • Piratpartiet (Sverige)

  Denne artikkelen omtaler det svenske politiske partiet, for andre politiske partier i andre land med samme navn, se Piratpartiet.