Piratpartiet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Piratpartiet

  Fra SNL

 • Piratpartiet

  Piratpartiet er et norsk politisk parti som ble stiftet i 2012. Ved stortingsvalget 2021 fikk Piratpartiet cirka 2 300 stemmer (0,1 prosent), mot cirka 3 300 stemmer ved stortingsvalget 2017.Ved fylkestingsvalget i 2019 stilte partiet liste i fire fylker og fikk 3 438 stemmer (0,1 prosent). Det stilte også liste ved kommunevalget i Oslo og Bergen og fikk totalt 908 stemmer.Partileder fra 2020 er Svein Mork Dahl..

 • Piratpartiet

  Piratpartiet er et politisk parti på Island, grunnlagt i 2012. Det ble grunnlagt etter modell av det svenske protestpartiet med samme navn, og hovedsaken var å sikre økt offentlig tilgang til informasjon på nett. Etter hvert har partiprogrammet blitt utvidet til å omfatte direkte demokrati, kamp mot korrupsjon og arbeid for ansvarlig politisk styring.

  Fra wikipedia

 • Innovasjon- og teknologipartiet

  Innovasjon- og teknologipartiet (ITP), tidligere Piratpartiet, er et norsk politisk parti som ifølge partiets politiske program fører en politikk basert på at «kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at Internett muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell».Partiet ble stiftet i 2012, men har hatt lav oppslutning ved valg.

 • Piratpartiet

  Piratpartiet kan vise til:

 • Piratpartiet (Sverige)

  Denne artikkelen omtaler det svenske politiske partiet, for andre politiske partier i andre land med samme navn, se Piratpartiet.