Public sphere

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Leidulf Melve

  Leidulf Melve er en norsk historiker, særlig kjent for sine studier av offentligheten i middelalderen og for bøker om historiografi. Han fullførte hovedfag i 1999 og tok doktorgraden i 2005, begge med studier av den offentlig debatten under investiturstriden. Han ble universitetslektor ved Universitetet i Bergen i 2004 og professor samme sted i 2008.

 • sekularisme

  Begrepet sekularisme viser til en moderne politisk doktrine eller ideologi som vektlegger et skille mellom stat og religion. Dette innebærer at statsborgernes religiøse eller livssynsmessige overbevisninger er en privatsak. Det vil også si at politikk og lovgivning ikke eksklusivt kan utgå fra bestemte religiøse eller livssynsmessige overbevisninger.

  Fra wikipedia

 • Hakan G. Sicakkan

  Hakan G. Sicakkan (født 1963) er statsviter og arbeider som professor ved Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen.

 • Oskar Fischer

  Oskar Fischer (født 19.

 • Sindre Bangstad

  Sindre Bangstad (født 8.