Public sphere

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Leidulf Melve

  Leidulf Melve er en norsk historiker, særlig kjent for sine studier av offentligheten i middelalderen og for bøker om historiografi. Han fullførte hovedfag i 1999 og tok doktorgraden i 2005, begge med studier av den offentlig debatten under investiturstriden. Han ble universitetslektor ved Universitetet i Bergen i 2004 og professor samme sted i 2008.

 • sekularisme

  Begrepet sekularisme viser til en moderne politisk doktrine eller ideologi som vektlegger et skille mellom stat og religion. Dette innebærer at statsborgernes religiøse eller livssynsmessige overbevisninger er en privatsak. Det vil også si at politikk og lovgivning ikke eksklusivt kan utgå fra bestemte religiøse eller livssynsmessige overbevisninger.Politisk sekularisme kan imidlertid ikke identifiseres med et absolutt skille mellom religion og stat.

  Fra wikipedia

 • Hakan G. Sicakkan

  Hakan G. Sicakkan (født 1963) er statsviter og arbeider som professor ved Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen.

 • Kari Steen-Johnsen

  Kari Steen-Johnsen (født 1970) er en norsk sosiolog med doktorgrad (dr.scient.).

 • Svanhild Aabø

  Svanhild Aabø (født 1950) er en norsk medieviter og professor ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved Oslomet – storbyuniversitetet.