Han måler gardinene

Mine venner, vi har dem presis hvor vi vil ha dem! De leder og vi er ... øhhh, langt etter. Om den retoriske verdien av å måle gardiner i Det hvite hus.

22 dager før val­gda­gen gjorde John McCain i en val­gtale i Vir­ginia opp sta­tus over sin og motkan­di­datens posisjon i valgkampen:

Vi er 6 pros­ent etter. De nasjonale medi­er har avskrevet oss. Sen­a­tor Oba­ma måler gardinene

Måler gar­dinene? Hva skal nå det bety? McCains tilhen­gere buet høy­lytt. De lik­te tydeligvis ikke at Oba­ma måler gar­diner. Å anklage en mot­stander for å måle gar­dinene (“Mea­sur­ing the drapes”) i en amerikan­sk pres­i­dent­val­gkamp, betyr nem­lig at denne kan­di­dat­en er så selvsikker og over­modig på at han vil seire, at han allerede er hold­er på å måle opp de gar­dinene han vil ha i Det hvite hus.

Det er litt usikkert når denne metaforen opp­sto, men både Bush jr. og sr. har brukt den. Da George Bush sr. i 1992 ble utfor­dret av Bill Clin­ton, for­t­alte han om meldinger som sa at Clin­ton allerede før val­get var over­stått var i gang med å plan­legge overgangen:
 

Jeg for­ven­tet nesten at når jeg kom over til det ovale kon­tor, ville jeg finne ham der, i gang med å måle gardinene.

 
Slike anklager om over­dreven selvsikker­het og over­mot (som van­ligvis er hybris som før­er til fall) er et karak­teran­grep som skal frem­stille mot­standeren som mer opp­tatt av makt — og seg selv — enn folket og folkestyret. McCain fort­sat­te da også sin gardinfortelling med å si følgende:

Men vet dere hva. Vet dere hva de glemte? De glemte å la dere bestemme. Mine ven­ner, vi har dem pre­sis hvor vi vil ha dem.

 
“Vi har dem pre­sis hvor vi vil ha dem” — øøh­hh? Vi er seks pros­ent­po­eng etter og er i fare for at tape alle vippes­tatene. Det går pre­sis som plan­lagt, vi hold­er på å tape valget.…..

Bort­sett fra den ikke særlig tro­verdi­ge uttalelsen om at “Vi har dem pre­sis hvor vi vil ha dem” er gardin-måler-retorikken ikke så dum. Ingen lik­er folk som er over­drevet selvsikre og tar seieren på forskudd. Og det er en god strate­gi for å mobilis­ere kam­pan­jear­bei­dere og poten­sielle vel­gere. McCain har tidligere vist at han kan­skje er like mye come-back kid som Clin­ton var det.

Det vet Oba­ma, og det er der­for at han hele tiden insis­ter­er på at alle i kam­pan­jen må jobbe like hardt som de har gjort siden beg­yn­nelsen. Det er der­for de fremde­les sender ut mail og ber om donasjon­er til kam­pan­jen: Også bidrag på 5 dol­lar er velkom­men. Og det er der­for han — på tross av at han led­er sikkert — fremde­les før­er en intens val­gkamp og oppild­ner alle som vil lytte til å stemme for håp og forandring.

For i en slik holm­gang kan kort tid være lang tid.

McCain om gar­diner ser du her: 

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen