Radioaktivitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Radioaktivitet

  Fra SNL

 • radioaktivitet

  Radioaktivitet er en egenskap enkelte stoffer har som består av at de sender ut stråling fra atomkjernen. Denne strålingen kalles nukleær stråling; noe misvisende kalles den også radioaktiv stråling, selv om det ikke er strålingen som er radioaktiv. De tre vanligste strålingstypene er alfastråling, betastråling og gammastråling. Atomene som strålingen kommer fra kalles radionuklider (figur 2).

 • Marie Curie

  Marie Sklodowska Curie var en polskfødt fysiker som oppdaget de radioaktive grunnstoffene polonium og radium sammen med sin mann, Pierre Curie. Hun var den første kvinnelige nobelprisvinner innen naturvitenskap, og den første som fikk Nobelprisen to ganger (i fysikk i 1903 og i kjemi i 1911). Hennes oppdagelser innen radioaktivitet ble grunnleggende for forståelsen av atomkjernens oppbygning.

  Fra wikipedia

 • Becquerel

  Becquerel (uttales be-kə-rel, symbol: Bq) er en avledet SI-enhet for aktivitet til en radionuklide og angir antall atomspaltninger eller antall utsendte partikler per sekund.

 • Radioaktivitet

  Radioaktivitet beskriver spontane omdanninger i atomkjerner.

 • Radioaktivitet (album)

  Radioaktivitet er et musikkalbum med Lars Mjøen og Knut Lystad, utgitt i 1979.