Radioaktivitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Radioaktivitet

  Fra SNL

 • radioaktivitet

  Radioaktivitet er en egenskap enkelte stoffer har som består av at de sender ut stråling fra atomkjernen. Denne strålingen kalles nukleær stråling; noe misvisende kalles den også radioaktiv stråling, selv om det ikke er strålingen som er radioaktiv. De tre vanligste strålingstypene er alfastråling, betastråling og gammastråling. Atomene som strålingen kommer fra kalles radionuklider (figur 2).Stråling knyttet til radioaktivitet kan være helseskadelig ved feilaktig bruk eller påvirkning som skyldes uhell eller ulykker.

 • radioaktivitet

  Radioaktivitet er en evne som noen ting har til å sende ut stråling helt av seg selv. Strålingen som sendes ut, kalles radioaktiv stråling. Den kan også kalles nukleær stråling.Radioaktiv stråling brukes både i medisin, vitenskap og industri.Noen eksempler på radioaktive stoffer er uran, thorium og radon..

  Fra wikipedia

 • Kartlegging av radioaktivitet

  Kartlegging av radioaktivitet er en avgjørende prosess innen både geologisk forskning og nasjonal atomberedskap.

 • Radioaktivitet

  Radioaktivitet beskriver spontane omdanninger i atomkjerner.

 • Radioaktivitet (album)

  Radioaktivitet er et musikkalbum med Lars Mjøen og Knut Lystad, utgitt i 1979.