Radioaktivitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Radioaktivitet

  Fra SNL

 • radioaktivitet

  Radioaktivitet er en egenskap enkelte stoffer har som består av at de sender ut stråling fra atomkjernen. Denne strålingen kalles nukleær stråling; noe misvisende kalles den også radioaktiv stråling, selv om det ikke er strålingen som er radioaktiv. De tre vanligste strålingstypene er alfastråling, betastråling og gammastråling. Atomene som strålingen kommer fra kalles radionuklider (figur 2).Stråling knyttet til radioaktivitet kan være helseskadelig ved feilaktig bruk eller påvirkning som skyldes uhell eller ulykker.

 • radioaktivitet

  Radioaktiv stråling, røntgenstråling og kosmisk stråling betegnes samlet som ioniserende stråling. Alle effekter av slik stråling overfor dødt eller levende materialer skyldes strålingens evne til å ionisere molekyler og dermed skade dem eller danne fri radikaler. Det kan for eksempel bli mer enn én million radikaler fra en enkelt «stråle» (kvant eller partikkel).

  Fra wikipedia

 • Marie Curie

  Marie Curie (født Maria Salomea Skłodowska 7.

 • Radioaktivitet

  Radioaktivitet beskriver spontane omdanninger i atomkjerner.

 • Radioaktivitet (album)

  Radioaktivitet er et musikkalbum med Lars Mjøen og Knut Lystad, utgitt i 1979.