Regjeringen.no

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Regjeringen.no

  Fra Virksomme Ord

 • Slik styrker regjeringen velferden i dag og trygger Norge for fremtiden

  President, Regjeringen har styrt Norge trygt gjennom en krevende tid. Vi har håndtert den største migrasjonskrisen siden andre verdenskrig, og vi har vært utsatt for det mest alvorlige oljeprisfallet på 30 år.

 • Til norske kvinner og menn

  Norske kvinner og menn! Det er ved vemodige følelser, jeg i dag taler til det norske folk. Hendelsene i Nord-Norge i begynnelsen av denne måned førte med sig, at en fortsatt kamp på norsk grunn måtte opgis;

  Fra SNL

 • allmenne interesser

  Allmenne interesser er et juridisk begrep som er sentralt innen arealplanlegging og som kan ha noe forskjellig mening i ulike lovverk. Innen vannforvaltning og vassdragsrett er det et sentralt begrep som kan være avgjørende for prosess og forvaltningsvedtak, blant annet når det gjelder nye inngrep i et vassdrag.  Vurderinger om i hvilken grad allmenne interesser påvirkes av et tiltak skal tolkes vidt.

 • avledet anke

  Avledet anke er et begrep innen norsk sivilrett. At anken er avledet vil si at den er uselvstendig, og dermed at retten til å bruke den er betinget. I saker hvor en part da ikke har selvstendig ankerett, kan han likevel reise en avledet anke dersom en motpart med selvstendig ankerett anker rettsavgjørelsen. Dette gjelder likevel ikke når motpartens anke kun er begrenset til anke over saksbehandlingen.