Regjeringen.no

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Regjeringen.no

  Fra Virksomme Ord

 • Slik styrker regjeringen velferden i dag og trygger Norge for fremtiden

  President, Regjeringen har styrt Norge trygt gjennom en krevende tid. Vi har håndtert den største migrasjonskrisen siden andre verdenskrig, og vi har vært utsatt for det mest alvorlige oljeprisfallet på 30 år.

 • Til norske kvinner og menn

  Norske kvinner og menn! Det er ved vemodige følelser, jeg i dag taler til det norske folk. Hendelsene i Nord-Norge i begynnelsen av denne måned førte med sig, at en fortsatt kamp på norsk grunn måtte opgis;

  Fra SNL

 • Politiets nasjonale beredskapssenter

  Politiets nasjonale beredskapssenter inneholder en samlokalisering av fem enheter underlagt politimesteren i Oslo: Beredskapstroppen, Bombetjenesten, Krise- og gisselforhandlertjenesten, Helikoptertjenesten og Seksjon for taktisk støtte. Enhetene er politiets spisskompetanse for å avverge og håndtere terrorhendelser og organisert og annen alvorlig kriminalitet.

 • allmenne interesser

  Allmenne interesser er et juridisk begrep som er sentralt innen arealplanlegging og som kan ha noe forskjellig mening i ulike lovverk. Innen vannforvaltning og vassdragsrett er det et sentralt begrep som kan være avgjørende for prosess og forvaltningsvedtak, blant annet når det gjelder nye inngrep i et vassdrag.  Vurderinger om i hvilken grad allmenne interesser påvirkes av et tiltak skal tolkes vidt.

  Fra wikipedia

 • Kvensk

  «Kvensk» kan også referere til kvener.Kvensk (kvensk: kvääni, finsk: kveeni, nordsamisk: kveanagiella) er et finsk-ugrisk språk som er nært beslektet med finsk og meänkieli.

 • NAV

  NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene.

 • Regjeringen.no

  regjeringen.no er den norske regjeringens offisielle nettsted.