Regjeringen.no

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Regjeringen.no

  Fra Virksomme Ord

 • Slik styrker regjeringen velferden i dag og trygger Norge for fremtiden

  President, Regjeringen har styrt Norge trygt gjennom en krevende tid. Vi har håndtert den største migrasjonskrisen siden andre verdenskrig, og vi har vært utsatt for det mest alvorlige oljeprisfallet på 30 år.

 • Til norske kvinner og menn

  Norske kvinner og menn! Det er ved vemodige følelser, jeg i dag taler til det norske folk. Hendelsene i Nord-Norge i begynnelsen av denne måned førte med sig, at en fortsatt kamp på norsk grunn måtte opgis;

  Fra SNL

 • burettslagslova

  Burettslagslova regulerer rettsforholdene til borettslag.Loven har blant annet regler om hvordan et borettslag stiftes, hvordan boligene i et borettslag kan brukes, om borettslagets organer (generalforsamling, styre og forretningsfører), og regler om sammenslåing, deling og oppløsning av borettslag.Mesteparten av loven trådte i kraft 15. august 2005..

 • bustadbyggjelagslova

  Bustadbyggjelagslova regulerer rettsforholdene til boligbyggelag. Loven har blant annet regler om hvordan et boligbyggelag stiftes, om lagets virksomhet, om boligbyggelagets organer og ledelse (generalforsamling, styre og daglig leder), og regler om sammenslåing, oppløsning og avvikling av boligbyggelag.Mesteparten av loven trådte i kraft 15. august 2005..

  Fra wikipedia

 • Jonas Gahr Støres regjering

  Jonas Gahr Støres regjering er siden 14.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Regjeringen.no

  regjeringen.no er den norske regjeringens offisielle nettsted.