Runa Sandvik

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Syn og Segn

  Syn og Segn er eit norsk tidsskrift, grunnlagt i 1894, gitt ut av Det Norske Samlaget. Tidsskriftet har fokus på politikk, litteratur og samfunn. Tidsskriftet blir gitt ut på nynorsk og kjem ut fire gonger i året.Kvaliteten på forma og innhaldet har gitt tidsskriftet ry som ei påliteleg kjelde for kunnskap og sakleg ordskifte. I tillegg har det nærmast vore rekna som modell og stilideal for nynorsk språkføring, noko som var grunnlaget for at det i nokre tiår hadde ei uvanleg sterk utbreiing blant norsk skuleungdom.

 • Vazelina Bilopphøggers

  Vazelina Bilopphøggers er et norsk rocke- og showband som tidlig vant stor popularitet med et repertoar som hovedsakelig bestod av gamle rockeklassikere med humoristiske tekster på Toten-dialekt. Fra midten av 1980-årene har de i stor grad opptrådt i revy- og show-sammenheng. En av deres største suksesser er tv-serien Vazelina Hjulkalender, der medlemmene spilte seg selv.

  Fra wikipedia

 • Dagny (artist)

  Dagny Norvoll Sandvik (født 23.

 • Runa Sandvik

  Runa A. Sandvik (født 1987) er en norsk ekspert på hacking og datasikkerhet.

 • Øyfjell oppvekstsenter

  Øyfjell oppvekstsenter er en kombinert barneskole og barnehage i Vinje kommune.