Runa Sandvik

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Vazelina Bilopphøggers

    Vazelina Bilopphøggers var et norsk rocke- og showband fra Gjøvik. De vant stor popularitet med et repertoar som hovedsakelig bestod av gamle rockeklassikere med humoristiske tekster på Toten-dialekt. Vazelina Bilopphøggers hadde over 60 hits på Norsktoppen i 1980-2007. Hele elleve av disse har gått til topps. Alle Vazelina Bilopphøggers-albumene har havnet på Topp 15 på VG-lista.

  • Syn og Segn

    Syn og Segn er eit norsk tidsskrift, grunnlagt i 1894, gitt ut av Det Norske Samlaget. Tidsskriftet har fokus på politikk, litteratur og samfunn. Tidsskriftet blir gitt ut på nynorsk og kjem ut fire gonger i året.Kvaliteten på forma og innhaldet har gitt tidsskriftet ry som ei påliteleg kjelde for kunnskap og sakleg ordskifte. I tillegg har det nærmast vore rekna som modell og stilideal for nynorsk språkføring, noko som var grunnlaget for at det i nokre tiår hadde ei uvanleg sterk utbreiing blant norsk skuleungdom.