Selvpresentasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Brunstad Christian Church

  Brunstad Christian Church, ofte omtalt som Smiths Venner, er et verdensomspennende kristent trossamfunn som oppstod i Norge. Det startet som et nettverk av små grupper på slutten av 1800-tallet, og utviklet seg gradvis til menigheter i mange land. Norge har en særstilling fordi grunnleggeren, Johan Oscar Smith (1871–1943), og de senere lederne er norske.

 • Sjamanistisk forbund

  Sjamanistisk forbund er et registrert trossamfunn med vigselsrett og myndighet til å arrangere fødselsseremonier og gravferd. Forbundet ble etablert i 2013 og har rundt 50 medlemmer. Det utgjør en organisert del av det neosjamanistiske miljøet i Norge og samarbeider også med lignende miljøer i andre land, for eksempel med amerikanske urinnvånere. I sine selvpresentasjoner vektlegges en forståelse av naturen som besjelet, forholdet mellom mennesket og den øvrige naturen, som også forstås som beslektet, og særlig forholdet til Moder Jord.

  Fra wikipedia

 • Aagoth Storvik

  Aagoth Storvik (født 1961) er en norsk sosiolog og professor ved Oslomet – storbyuniversitetet.

 • The Hertz Corporation

  The Hertz Corporation (også kjent som Hertz Rent A Car) er verdens største bilutleieselskap, med 1 900 filialer i USA, og 11 000 på verdensbasis.

 • Torstein Lalim

  Torstein Lalim (født 15.

Mer om Selvpresentasjon fra Vox Publicas arkiv