Selvpresentasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Brunstad Christian Church

  Brunstad Christian Church, ofte omtalt som Smiths Venner, er et verdensomspennende kristent trossamfunn som oppstod i Norge. Det startet som et nettverk av små grupper på slutten av 1800-tallet, og utviklet seg gradvis til menigheter i mange land. Norge har en særstilling fordi grunnleggeren, Johan Oscar Smith (1871–1943), og de senere lederne er norske.

 • Sjamanistisk forbund

  Sjamanistisk forbund er et registrert trossamfunn med vigselsrett og myndighet til å arrangere fødselsseremonier og gravferd. Forbundet ble etablert i 2012 og hadde i 2022 rundt 350 medlemmer. Det utgjør en organisert del av det neosjamanistiske miljøet i Norge og samarbeider også med lignende miljøer i andre land, for eksempel med amerikanske urinnvånere.I sine selvpresentasjoner vektlegges en forståelse av naturen som besjelet, forholdet mellom mennesket og den øvrige naturen, som også forstås som beslektet, og særlig forholdet til Moder Jord.

  Fra wikipedia

 • Aagoth Storvik

  Aagoth Storvik (født 1961) er en norsk sosiolog og professor ved Oslomet – storbyuniversitetet.

 • The Hertz Corporation

  The Hertz Corporation (også kjent som Hertz Rent A Car) er verdens største bilutleieselskap, med 1 900 filialer i USA, og 11 000 på verdensbasis.

 • Torstein Lalim

  Torstein Lalim (født 15.

Mer om Selvpresentasjon fra Vox Publicas arkiv