Semiotikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Semiotikk

  Fra SNL

 • semiotikk

  Semiotikk er læren om tegn og tegnbrukende atferd, også omtalt som semiologi. Læren ble definert av en av dens grunnleggere, den sveitsiske lingvisten Ferdinand de Saussure, som «studiet av tegnenes liv i samfunnet». Termen semiotikk ble brukt på lignende måte allerede på 1600-tallet av filosofen John Locke og har røtter helt tilbake til antikkens tenkning (Platon, Aristoteles, stoikerne, Augustin).

 • Charles Sanders Peirce

  Charles Sanders Peirce var en amerikansk filosof, fysiker, kjemiker, logiker og matematiker. Sammen med William James regnes han som grunnlegger av det som siden har vært kjent som den amerikanske pragmatismen. Peirce har hatt stor innflytelse ikke bare på pragmatismen, men også på semiotikken og transcendentalpragmatikken. Peirce ble utdannet til kjemiker ved Harvard i 1859.

  Fra wikipedia

 • Jærtegn

  Et jærtegn er et annet ord for varsel eller tegn, et såkalt omen på engelsk.

 • Konnotasjon

  Et ords konnotasjon er den delen av betydningen som går ut over det rent denotative innholdet.

 • Semiotikk

  Semiotikk er studiet av sosialt betingede tegnsystemer og den mening de kan gi, studiet av hvordan vi sier noe og hvordan vi skaper mening.

Mer om Semiotikk fra Vox Publicas arkiv