Sør-Korea

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sør-Korea

  Fra SNL

 • Sør-Korea

  Sør-Korea er en republikk i Øst-Asia. Sør-Korea ligger på den sydlige del av den koreanske halvøy. Landet grenser mot Nord-Korea i nord, mot Østhavet (Japanhavet) i øst, Koreastredet i sør og Gulehavet i vest.Sør-Korea var tidligere en del av Korea, som dekket hele den koreanske halvøy. Landet ble delt i to etter andre verdenskrig. De to delene, Sør-Korea og Nord-Korea, har hatt et anspent forhold helt siden delingen.Den koreanske halvøya har en rik historie, og har vært sete for eldgamle sivilisasjoner.

 • Sør-Korea

  Sør-Korea er en storimportør av energi. I 2016 var forbruket av primærenergi 11,8 EJ (exajoule), der rundt 85 prosent var basert på fossile brensler. På grunn av utilstrekkelige hjemlige ressurser må mesteparten av dette importeres, noe som fører til at egenprodusert energi bare utgjør 13 prosent av totalforbruket.I 2017 ble det importert 148 millioner tonn kull, 146 millioner tonn olje og 49 milliarder kubikkmeter naturgass.

  Fra wikipedia

 • Liste over nasjonalparker i Sør-Korea

  Liste over nasjonalparker i Sør-Korea er en oversikt over de land og sjøarealene som sørkoreanske myndigheter har vernet, og der det meste av menneskelig aktivitet er forbudt.

 • Nord-Korea

  Nord-Korea, offisielt Den demokratiske folkerepublikken Korea (DPRK), er et land i østlige Asia i den nordlige delen av Koreahalvøya.

 • Sør-Korea

  Sør-Korea, offisielt Republikken Korea, er et land som ligger på den sørlige delen av Koreahalvøya i Øst-Asia.

Mer om Sør-Korea fra Vox Publicas arkiv