Språkpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Ivar Aasen-tunet

  Folkerøysting?

 • Bilde: Ivar Aasen-tunet

  Rare ord

 • Bilde: Ivar Aasen-tunet

  Kaffistova

 • Bilde: Ivar Aasen-tunet

  I STRID FOR NORSK MÅL

  Fra SNL

 • kroatisk

  Kroatisk, språk som hører til de sørslaviske språkene i den indoeuropeiske språkfamilien, offisielt språk i republikken Kroatia. Det kroatiske skriftspråket er nært beslektet med skriftspråkene i Serbia, Montenegro og Bosnia-Hercegovina, som tidligere ble betegnet serbokroatisk eller kroatoserbisk. Særlig ordforrådet skiller kroatisk fra serbisk og, i mindre grad, fra bosnisk.

 • Språk i Frankrike

  Det eneste offisielle språket i Frankrike er fransk. I tillegg finnes betydelige språklige minoriteter innenfor Frankrikes grenser. Flere av minoritetsspråkene er anerkjent i den franske grunnloven, men fransk språkpolitikk har tradisjonelt handlet om å styrke franskens posisjon..

  Fra wikipedia

 • Den europeiske unions offisielle språk

  Den europeiske union har 24 offisielle språk.

 • Sovjetisk språkpolitikk

  Sovjetisk språkpolitikk, språkpolitikken til Sovjetunionens kommunistiske parti, representerte ett av de mest omfattende språkplanleggingsprosjektene verden har sett.

 • Språkpolitikk

  Språkpolitikk er mål, tiltak og regler for språket som brukes i et land, en organisasjon eller en annen virksomhet.