Språkpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • språkpolitikk

  Språkpolitikk er politikk som en stat, parti, organisasjon eller lignende fører i språklige spørsmål. I Norge har språkpolitikken tradisjonelt vært knyttet til forholdet mellom de to målformene, siden 1990-årene også til forholdet mellom norsk og utenlandske språk. .

 • bokmål

  Bokmål er ett av de to norske skriftspråkene. Det andre er nynorsk. Bokmål blir brukt av rundt 90 prosent av dem som skriver norsk i Norge. Bokmål utviklet seg fra dansk gjennom en gradvis fornorsking på 1800- og 1900-tallet. Navnet bokmål ble vedtatt i 1929. Fram til da ble språket kalt dansk, dansknorsk og riksmål.Grunnen til at det finnes to norske skriftspråk, er unionstiden mellom Norge og Danmark (1537–1814).

  Fra wikipedia

 • Islandsk

  «Islandsk» kan også referere til Island.Islandsk (íslenska) er et vestnordisk språk som snakkes av omtrent 300 000 personer, hovedsakelig på Island hvor det har vært et offisielt språk siden 2011.

 • Sovjetisk språkpolitikk

  Sovjetisk språkpolitikk, språkpolitikken til Sovjetunionens kommunistiske parti, representerte ett av de mest omfattende språkplanleggingsprosjektene verden har sett.

 • Språkpolitikk

  Språkpolitikk er mål, tiltak og regler for språket som brukes i et land, en organisasjon eller en annen virksomhet.