Språkpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • språkpolitikk

  Språkpolitikk er politikk som en stat, parti, organisasjon eller lignende fører i språklige spørsmål. I Norge har språkpolitikken tradisjonelt vært knyttet til forholdet mellom de to målformene, siden 1990-årene også til forholdet mellom norsk og utenlandske språk.

 • bokmål

  Bokmål er ett av de to norske skriftspråkene. Det andre er nynorsk. Bokmål blir brukt av rundt 90 prosent av dem som skriver norsk i Norge. Bokmål utviklet seg fra dansk gjennom en gradvis fornorsking på 1800- og 1900-tallet. Navnet bokmål ble vedtatt i 1929. Fram til da ble språket kalt dansk, dansknorsk og riksmål.Grunnen til at det finnes to norske skriftspråk, er unionstiden mellom Norge og Danmark (1537–1814).

  Fra wikipedia

 • Eli Bjørhusdal

  Eli Bjørhusdal (født 28.

 • Sovjetisk språkpolitikk

  Sovjetisk språkpolitikk, språkpolitikken til Sovjetunionens kommunistiske parti, representerte ett av de mest omfattende språkplanleggingsprosjektene verden har sett.

 • Språkpolitikk

  Språkpolitikk er mål, tiltak og regler for språket som brukes i et land, en organisasjon eller en annen virksomhet.