Språkpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • språkpolitikk

  Språkpolitikk er politikk som en stat, parti, organisasjon eller lignende fører i språklige spørsmål. I Norge har språkpolitikken tradisjonelt vært knyttet til forholdet mellom de to målformene, siden 1990-årene også til forholdet mellom norsk og utenlandske språk. .

 • Rettskrivingsreforma av 1981

  Rettskrivingsreforma av 1981 omfatta berre bokmål. Reforma var eit ledd i ei omlegging av den norske språkpolitikken som hadde vore ført gjennom 1900-talet, der målet var å fremje ei framtidig samansmelting av bokmål og nynorsk i eitt fellesnorsk eller samnorsk skriftspråk. Reforma vart førebudd av det nye språkrøktorganet Norsk språkråd, som avløyste det tidlegare organet Norsk språknemnd i 1972, og dei la fram ei innstilling om bokmålsrettskrivinga i 1979.

  Fra wikipedia

 • Norge

  Kongeriket Norge (nynorsk: Noreg, nordsamisk: Norga, lulesamisk: Vuodna, sørsamisk: Nöörje, kvensk: Norja) er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Sovjetisk språkpolitikk

  Sovjetisk språkpolitikk, språkpolitikken til Sovjetunionens kommunistiske parti, representerte ett av de mest omfattende språkplanleggingsprosjektene verden har sett.

 • Språkpolitikk

  Språkpolitikk er mål, tiltak og regler for språket som brukes i et land, en organisasjon eller en annen virksomhet.