State of the Union

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om State of the Union

  Fra SNL

 • Frontex

  Frontex er et EU-byrå som har ansvar for samordning av EU-landenes kontroll og overvåkning av EUs yttergrenser. Frontex ble opprettet av EUs Ministerråd (nå Rådet) i 2004 og har vært operativt fra 2005, med hovedkontor i Warszawa. Styret i Frontex består av lederne for medlemslandenes grensekontrollmyndigheter eller deres representanter, samt to representanter for EU-kommisjonen.

 • INF-avtalen

  INF-avtalen var en nedrustningsavtale mellom USA og Sovjetunionen, som forpliktet landene til å fjerne en hel gruppe av landbaserte mellomdistanseraketter med atomvåpen, samt forbød partene å skaffe seg nye slike våpen. INF er en forkortelse for Intermediate-Range Nuclear Forces. Avtalen ble undertegnet 8. desember 1987 og trådte i kraft 1. juni 1988.Avtalen innebar at Sovjetunionen måtte tilintetgjøre 1846 raketter og USA 846.

  Fra wikipedia

 • Den europeiske union

  Den europeiske union (EU) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa.

 • Palestina

  Palestina, offisielt Staten Palestina, er en delvis anerkjent stat i Midtøsten.

 • State of the Union

  State of the Union («unionens tilstand») er en melding som USAs president leverer til Kongressen (Senatet og Representanthuset i fellesskap), tradisjonelt én gang i året.

Mer om State of the Union fra Vox Publicas arkiv