State of the Union

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om State of the Union

  Fra SNL

 • Frontex

  Frontex, EU-organ som har ansvar for samordning av EU-landenes kontroll og overvåkning av EUs yttergrenser. Frontex ble opprettet av EUs Ministerråd (nå Rådet) i 2004 og har vært operativt fra 2005, med hovedkontor i Warszawa.  Styret i Frontex består av lederne for medlemslandenes grensekontrollmyndigheter eller deres representanter, samt to representanter for EU-kommisjonen.

 • INF-avtalen

  INF-avtalen, nedrustningsavtale mellom USA og Sovjetunionen, som forpliktet landene til å fjerne en hel gruppe av landbaserte mellomdistanseraketter med atomvåpen, samt forbød partene å skaffe seg nye slike våpen. INF er en forkortelse for Intermediate-Range Nuclear Forces. Avtalen ble undertegnet 8. desember 1987 og trådte i kraft 1. juni 1988.Avtalen innebar at Sovjetunionen måtte tilintetgjøre 1846 raketter og USA 846.

  Fra wikipedia

 • Den europeiske union

  Den europeiske union (EU eller Europaunionen) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 28 demokratiske nasjonalstater i Europa.

 • State of the Union

  State of the Union («unionens tilstand») er en melding som USAs president leverer til Kongressen (Senatet og Representanthuset i fellesskap), tradisjonelt én gang i året.

 • USA

  USA, offisielt Amerikas forente stater (engelsk: United States of America), De forente stater (engelsk: United States) eller Sambandsstatene, uegentlig Amerika, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater, forbundsdistriktet District of Columbia (som også er hovedstad og er bedre kjent under navnet Washington, D.C.) og en rekke mindre territorier.

Mer om State of the Union fra Vox Publicas arkiv