Kartverket

Statens kartverk (kortnavn Kartverket) er et norsk statlig forvaltningsorgan under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (fra 2014). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Kartverket

  Kartverket er statens fagorgan for kart, geodata og eiendomsinformasjon Kartverket skal dekke et felles databehov som mange brukere har for kart og geografisk informasjon. Kartverket skal bygge og vedlikeholde en nasjonal geografisk infrastruktur for sjø og land, og samarbeide med kommunene, statlige etater og andre som bidrar til det offentlige kartgrunnlaget.

 • kart

  Kart er grafiske, bearbeidede gjengivelser av landskap som befinner seg enten på Jorden, andre himmellegemer, i religiøse overbevisninger eller fantasien. Geografien kan gjengis ved hjelp av tegninger, fotografier eller gjenstander lagt i et spesielt mønster. Kart kan også være informasjon om reiseruter og geografi som gjengis muntlig. Statens kartverk (tidligere Norges geografiske oppmåling og Norges Sjøkartverk) er ansvarlig for alt statlig kartarbeid i Norge.

  Fra wikipedia

 • Hui (Færder)

  Hui (også kalt Hudøy eller Hudø) er ei øy i Tønsbergfjorden vest i Færder kommune.

 • Norges kommuner

  Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler per 1.

 • Statens kartverk

  Statens kartverk (kortnavn Kartverket) er et norsk statlig forvaltningsorgan under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (fra 2014).

Mer om Kartverket fra Vox Publicas arkiv