Kartverket

Statens kartverk (kortnavn Kartverket) er et norsk statlig forvaltningsorgan under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (fra 2014). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Statens kartverk

  Statens kartverk er den nasjonale kartinstitusjonen og ivaretar Norges behov for landsdekkende geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, herunder tinglysing i fast eiendom. Kartverket er statens fagmyndighet innen kart- og geodataområdet. Ansvarsområdet omfatter Norges land-, kyst- og havområder inkludert kysten rundt Svalbard og Jan Mayen.

 • kart

  Kart er grafiske, bearbeidede gjengivelser av landskap som befinner seg enten på Jorden, andre himmellegemer, i religiøse overbevisninger eller fantasien. Geografien kan gjengis ved hjelp av tegninger, fotografier eller gjenstander lagt i et spesielt mønster. Kart kan også være informasjon om reiseruter og geografi som gjengis muntlig. Statens kartverk (tidligere Norges geografiske oppmåling og Norges Sjøkartverk) er ansvarlig for alt statlig kartarbeid i Norge.

  Fra wikipedia

 • Norge digitalt

  Norge digitalt er et bredt samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller er store brukere av slik informasjon.

 • Statens kartverk

  Statens kartverk (kortnavn Kartverket) er et norsk statlig forvaltningsorgan under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (fra 2014).

 • Telemarkskanalen

  Telemarkskanalen er vannveien fra Skien til Dalen i Telemark med tre kanaler med sluseanlegg i Telemarksvassdraget.

Mer om Kartverket fra Vox Publicas arkiv