Sultkatastrofen på Afrikas horn 2011

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sultkatastrofen på Afrikas horn 2011

  Fra SNL

 • hungersnød

  Hungersnød er mangel på de nødvendige matvarer i et område. Hungersnød kan oppstå ved dårlige avlinger, naturkatastrofer, avsperring fra omverdenen, krig, beleiring og liknende.Under perioder med hungersnød tvinges ofte befolkningen til å gå tilbake til et tidligere sankerstadium og til å bryte med sosiale konvensjoner. Med tidligere tiders lite varierte jordbruk og dårlige samferdsel var hungersnød hyppig..

  Fra wikipedia

 • Alex de Waal

  Alex de Waal er en britisk skribent og Afrikaforsker.

 • Anne Louise Hübert

  Anne Louise Hübert (født 25.

 • Hungersnød

  Hungersnød er en katastrofe med utbredt underernæring og sultedød i samfunnet.