Telefonavlytting

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Telefonavlytting

  Fra SNL

 • kommunikasjonskontroll

  Kommunikasjonskontroll er hemmelig avlytting av telefonsamtale eller databasert kommunikasjon foretatt av myndighetene. Det er straffbart å avlytte telefonsamtaler eller datatrafikk. Politiet og Politiets sikkerhetstjeneste kan på særskilte vilkår få tillatelse fra Tingretten (i visse tilfeller av påtalemyndighetene) til kommunikasjonskontroll..

 • overskuddsinformasjon

  Under etterforskning av et straffbart forhold kan politiet komme over opplysninger om andre straffbare forhold enn det som er gjenstand for etterforskning, ofte betegnet som overskuddsinformasjon.Normalt reiser ikke det særlig problemer, og politiet vil kunne bruke opplysningene som grunnlag for å igangsette etterforskning om de andre (nye) forholdene.

  Fra wikipedia

 • IMSI-fanger

  En IMSI-fanger («IMSI-catcher») er et apparat for telefonavlytting som brukes til å fange opp mobiltrafikkdata og spore bevegelsene til mobiltelefonbrukere.I realiteten er det en «falsk» mobilmast som agerer mellom målmobiltelefonen(e) og mobiloperatørens ekte mobilmaster.All mobilkommunikasjon i Norge skal i utgangspunktet være kryptert, men denne krypteringen kan slås av i gitte tilfeller.

 • Knut Knutsen Fiane

  Knut Knutsen Fiane (født 15.

 • Telefonavlytning

  Telefonavlytning er avlytning foretatt av en tredjeperson av en telefonsamtale.

Mer om Telefonavlytting fra Vox Publicas arkiv