Telefonavlytting

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Telefonavlytting

    Fra SNL

  • kommunikasjonskontroll

    Kommunikasjonskontroll er hemmelig avlytting av telefonsamtale eller databasert kommunikasjon foretatt av myndighetene. Det er straffbart å avlytte telefonsamtaler eller datatrafikk. Politiet og Politiets sikkerhetstjeneste kan på særskilte vilkår få tillatelse fra Tingretten (i visse tilfeller av påtalemyndighetene) til kommunikasjonskontroll..

  • overskuddsinformasjon

    Under etterforskning av et straffbart forhold kan politiet komme over opplysninger om andre straffbare forhold enn det som er gjenstand for etterforskning, ofte betegnet som overskuddsinformasjon.Normalt reiser ikke det særlig problemer, og politiet vil kunne bruke opplysningene som grunnlag for å igangsette etterforskning om de andre (nye) forholdene.

Mer om Telefonavlytting fra Vox Publicas arkiv