Telefonavlytting

Forhørsrett var tidligere betegnelsen på tingretten (tidligere by- og herredsretten) når den foretok rettergangsskritt i forbindelse med etterforskningen, for eksempel beslutninger om ransaking, beslag, telefonavlytting med mer. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Telefonavlytting

  Fra SNL

 • kommunikasjonskontroll

  Kommunikasjonskontroll, hemmelig avlytting av telefonsamtale eller databasert kommunikasjon. Tidligere kalt telefonavlytting..

 • News of the World

  News of the World, britisk søndagsavis, utkommer i London, kjent som en av de mest utpregede eksponenter for sensasjonsjournalistikken.Avisen ble grunnlagt 1843, opptok 1960 den kjente søndagsavisen Empire News. News of the World satte i 1955 opplagsrekord (8,4 mill.) og var i lang tid den mest utbredte avis i den vestlige verden. Siste utgave av avisen utkom 10.

  Fra wikipedia

 • Forhørsrett

  Forhørsrett var tidligere betegnelsen på tingretten (tidligere by- og herredsretten) når den foretok rettergangsskritt i forbindelse med etterforskningen, for eksempel beslutninger om ransaking, beslag, telefonavlytting med mer.

 • IMSI-fanger

  En IMSI-fanger («IMSI-catcher») er et apparat for telefonavlytting som brukes til å fange opp mobiltrafikkdata og spore bevegelsene til mobiltelefonbrukere.I realiteten er det en «falsk» mobilmast som agerer mellom målmobiltelefonen(e) og mobiloperatørens ekte mobilmaster.

 • Kommunikasjonskontroll

  Kommunikasjonskontroll er målrettet, og vanligvis mer eller mindre varig, avlytting eller sporing av en mistenkt persons kommunikasjon over telefon eller internett.

Mer om Telefonavlytting fra Vox Publicas arkiv